Kultur- og naturarv og kommunalvalget, tirsdag den 21. november

Hermed en opfordring til museerne om at gå aktivt ind i den kommunale valgkamp for at sikre kultur- og naturarven en stemme. Der er rigtigt gode eksempler på, at et aktivt og engageret museum kan medvirke til at sætte den lokale kultur- og naturarv på den lokalpolitiske dagsordenen.

Et godt eksempel er fra Lolland-Falster, hvor museerne – ved sidste valgkamp – gik sammen med en række andre kulturaktører og arrangerede et meget vellykket vælgermøde. Her var alene kulturlivets udvikling og status på dagsordenen, og det lykkedes at samle så mange vælgere, at vælgermødet blev betegnet som det største og mest interessante i valgkampen. Det gav genlyd i de politiske partier og i pressen, og kulturlivet fik på den måde en tydelig stemme, hvor kultur ellers ofte ender som sidsteprioritet i den politiske debat. 

Museerne på Lolland-Falster meddeler, at de vil følge op på succesen igen i år, fordi politikerne – gennem det massive fremmøde og den store interesse – forstod, at kulturlivet virkelig betyder noget i vælgernes bevidsthed. Derfor denne opfordring om, at museerne går aktivt ind i valgkampen.

Publiceret:
26/09/2017