Kulturarv i væbnet konflikt

”Hvad er baggrunden for, at Danmark ikke har ratificeret 2. protokollen fra 1999 til UNESCO konventionen af 14. maj 1954 om beskyttelse af kulturarv i væbnet konflikt, og hvornår påtænker regeringen, at det sker?” Dette spørgsmål har Enhedslistens Søren Søndergaard, medlem af Folketingets Kulturudvalg, stillet kulturministeren. I svaret lyder det, at arbejdet beklageligvis ikke er afsluttet p.g.a. andre ratifikationsopgaver, der ligeledes har beskyttelse af kulturarven som fokus. 

I 2015 blev en arbejdsgruppe etableret med deltagelse fra Forsvarsministeriet, Justitsministeriet, Udenrigsministeriet og Kulturministeriet, som bl.a. har til formål at afklare grundlaget for en eventuel dansk tiltrædelse af 2. protokol til Haag konventionen. Anden protokol berører bl.a. forhold i den nugældende straffelov og udleveringslov, som kræver en nærmere afdækning. Derudover skal det afklares, om en tiltrædelse vil føre til en bedre beskyttelse af kulturværdier under væbnede konflikter end tilfældet er i dag, forklarer Berteel Haarder i svaret til Folketingets 

Se hele svaret fra kulturminister Bertel Haarder

Publiceret:
15/03/2016