Kulturbarometer: Dalende tryghed i kulturen, dog ikke på museer

78 % af borgerne er stadig trygge ved at gå på museer. Men generelt er trygheden ved at bruge kulturlivet desværre faldende. Det viser den 8. kulturbarometermåling, som også viser, at det forventede forbrug af kultur af faldende.

Målingen er foretaget før det netop udkomne varsel om evt. genindførsel af coronapas i bl.a. dele af kulturlivet, men den giver en indikation af, at stigende smittetal og alene forventningen om mulige restriktioner har en negativ indvirkning på borgernes lyst til at bruge kulturen.

Udvalgte resultater:

Trygheden daler generelt – dog fortsat høj på museer
78 % angiver, at de er trygge ved at besøge indendørs kultur, hvor man står eller bevæger sig alene eller i mindre grupper, såsom museer og biblioteker.
Men generelt er oplevelsen af tryghed ved både indendørs og udendørs oplevelser faldende sammenlignet med 7. måling fra d. 11. oktober. Det mest markante fald ses i oplevelsen af tryghed ved indendørs oplevelser, hvor publikum står eller bevæger sig i en samlet gruppe (fx på spillesteder). 53 % svarer, at de er trygge ved denne type oplevelser. Sammenlignet med 7. måling er der sket et fald på 13 procentpoint.
Det er især hos de 65+-årige, at trygheden er faldende.

Færre forventer at skulle opleve professionel kultur
Borgernes forventninger til at opleve professionel kultur den kommende måned er faldende sammenlignet med de to foregående målinger fra henholdsvis d. 14. september og 11. oktober.

Andelen af borgere, der svarer, at de ’ingen’ oplevelser forventer at være publikum til (18 %), er steget med 6 procentpoint siden 7. måling fra d. 11. oktober (12 %).

Færre har fået mere lyst til at opleve kultur og sport
Andelen af borgerne, der svarer, at de har fået mere lyst (”mere lyst” eller ”meget mere lyst”) til at opleve professionel kultur og sport på trods af COVID-19-situationen (20 %), er let faldende sammenlignet med 7. måling (22 %).

I samme periode er andelen af borgere, der svarer, at de ikke opsøger kultur og sport (9 %), steget med tre procentpoint.

Borgernes forventede forbrug er faldende
Andelen af borgere, der svarer, at de vil bruge ”mere end jeg plejer et typisk år uden COVID-19” eller ”det samme som jeg plejer …” (66 %), er let faldende. Sammenlignet med 7. måling er der sket et fald på fem procentpoint.

Målingerne foretages af Ramboll Management Consulting i samarbejde med Applaus og Dansk Teater og udarbejdes i et samarbejde mellem en række af kulturens brancheorganisationer, herunder ODM, samlet i alliancen Dansk Kulturliv.

Læs hele analysen her

Publiceret:
09/11/2021