Kulturbarometer: Lysten til bruge kulturen stiger, men få har lagt konkrete planer

Borgernes forventning til kulturforbruget er den højeste siden maj – men flertallet mangler at lave konkrete aftaler. Det viser det netop udkomne 6. Kulturbarometer, som tager temperaturen på danskernes kulturlyst i lyset af coronakrisen. 

  • Lyst til kultur: 78 % svarer, at coronasitutionen påvirker deres lyst til at opleve kultur positivt (26 %) eller at deres lyst til kulturoplevelser er upåvirket (56 %)
  • Planlagte kulturoplevelser: 40 % svarer, at de har lavet konkrete aftaler om at deltage i kulturlivet – men flertallet; 56 %, har ikke lagt konkrete planer. 
  • Museumsbesøg – forventning: 36 % forventer at besøge et museum i løbet af den kommende måned. Det er stort set samme niveau som i sidste måling.
  • Museumsbesøg – faktisk: 28 % har rent faktisk besøgt et museum i den seneste måned, hvilket er en lille stigning set i forhold til sidste måling og på niveau med biograferne. Det er positivt, men der er stadig et godt stykke vej til normale besøgstal. Museerne er sammen med biograferne den mest besøgte kulturoplevelse i august.
  • Købekraft: Andelen af borgere, der forventer at bruge penge på kultur de kommende tre måneder, er fortsat stigende. 70 % svarer, at de vil bruge det samme eller mere på kultur sammenlignet med et almindeligt år uden corona. Det er en stigning på 7 % i forhold til sidste måling.
  • Lokale kulturtilbud: Overordnet svarer 43 %, at de i høj eller meget høj grad oplever, at der er tilstrækkeligt med kulturtilbud i deres kommune, og 34 % oplever det i nogen grad. Men der er store regionale forskelle. Tilfredsheden er størst i Region Midtjylland og Region Hovedstaden, mens den er mindst i Region Sjælland og Region Syddanmark. I Region Hovedstaden oplever 50 % i høj eller meget høj grad et tilstrækkeligt kulturtilbud, mens det tilsvarende er 31 % i Region Sjælland. 

Målingerne foretages af Ramboll Management Consulting i samarbejde med Applaus og Dansk Teater og udarbejdes i et samarbejde mellem en række af kulturens brancheorganisationer, herunder ODM, samlet i alliancen Dansk Kulturliv.

Se alle resultater her

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

Publiceret:
21/09/2021