Kulturen tæt på med Nordea-fondens nye uddelingsstrategi

Nordea-fonden arbejder i perioden fra 2019 til 2021 med en revideret uddelingsstrategi, hvis overordnede formål fortsat er at støtte Gode Liv inden for områderne Sundhed, Motion, Natur og Kultur. Som noget nyt har fonden etableret to særlige fokusområder under Kultur. Kulturen tæt på dig handler om at støtte op om det lokale kulturliv uden for de største danske byer. Uddelingerne her skal særligt understøtte frivillige ildsjæle og fællesskaber knyttet til lokale kulturinstitutioner – også gerne museer. Lyst til at deltage handler om initiativer, der kan udvikle og støtte lysten til at deltage i demokratiske processer. Som en del af den nye strategi har fonden desuden formuleret to tværgående fokusområder: Flere ud i det fri handler om at få flere borgere til at opsøge udendørs oplevelser. Her kan museerne f.eks. søge midler til kulturformidling i landskabet. Flere børn der blomstrer handler om at styrke sundhed og trivsel blandt de 0-6 årige, herunder kulturtilbud udviklet til målgruppen. Læs mere om hvad Nordea-fonden støtter 2019-2021

Eksempler på støttede museumsprojekter:

Naturhistorisk Museum Århus og Søfartsmuseet i Helsingør. Frihedens værksted:
Troels Kløvedal har selv medvirket i udviklingen af udstillingen om livet på Nordkaperen, som efter en periode på Naturhistorisk Museum i Aarhus nu er flyttet til M/S Søfart i Helsingør. Læs mere her

Jacob A. Riis Museum, Sydvestjyske Museer:
Støtte fra Augustinus Fonden og Nordea-fonden har gjort det muligt at etablere et internationalt museum om Danmarks mest betydningsfulde udvandrer, Jacob A. Riis (1849-1914), i fødebyen Ribe. Læs mere her

Fuglsang Kunstmuseum. Ege-ekspeditioner:
Støtten fra Nordea-fonden gjorde det muligt at gennemføre et kombineret kunst-, kultur- og naturhistorisk formidlingsprojekt om danske egetræer tilsat mange lokalt arrangerede aktiviteter. Efter Fuglsang Museum vandrede udstilling og aktiviteter videre til Johannes Larsen Museet, Kerteminde, og KunstCentret Silkeborg Bad. Læs mere her

Kroppedal Museum. Vikingevej og -bro:
Med støtte fra Nordea-fonden er der rekonstrueret et broforløb fra vikingetiden gennem Vejleådal på Vestegnen. Via eksperimentel arkæologi mobiliseres lokalsamfundets skoler, frivillige og foreninger i formidlingen af lokal kultur- og landskabshistorie. Læs mere her

Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring, Skovgaard Museet i Viborg, Kunstmuseet i Vejle og J.F. Willumsens Museum i Frederikssund. Alkymistens Laboratorium:
Vandreudstillingen, skabt af billedkunstneren Cecilia Westerberg, støttes af Nordea-fonden og Statens Kunstfond med henblik på at skabe gode kunstoplevelser for børn og unge i provinsen. Læs mere her

Publiceret:
19/11/2019