Kulturens Analyseinstitut er en fælles opgave

“Kulturens analyseinstitut” er endelig på vej! En sag, som ODM har haft på agendaen i det meste af et årti. Nu bliver det virkelighed, og det er vigtigt, at det bliver organiseret selvstændigt, uafhængigt og med et klart fokus på forbindelsen mellem brugerne af kultur og kulturlivet og på samspillet mellem kultur- og samfundsliv. I regi af Dansk Kulturliv har vi offentliggjort et udførligt udspil til, hvordan det kan og bør strikkes sammen (se link til hele udspillet nedenfor).

Skab et institut for samfundet, borgerne og kulturlivet
På baggrund af aftalen om Finansloven for 2022 og aftalepartiernes enighed om at afsætte midler til etablering af Kulturens Analyseinstitut fremlægger Dansk Kulturliv her vores medlemmers ønsker.

Det sker med udgangspunkt i mange diskussioner og gode intentioner om behovet for bedre viden, mere analyse og anvendt fakta i kulturlivet, herunder forskellige forslag om formål og fokus for Kulturens Analyseinstitut.

Dansk Kulturliv fastslår på den baggrund behovet for en samarbejdende og integreret model, som samlet kan bidrage med større samfundsværdi ved, at Danmarks kulturinstitutioner, -foreninger og -virksomheder bliver endnu mere relevante for borgere, brugere, gæster, publikum og deltagere, og dermed også bidrager til at, vi får alle danskere med i kulturlivet.

Dansk Kulturlivs seks anbefalinger til etableringen af Kulturens Analyseinstitut
Derfor har Dansk Kulturliv samlet vores seks anbefalinger til etableringen af Kulturens Analyseinstitut. Det gør vi, fordi forbindelsen mellem kulturlivet og brugerne af kulturlivet er central for Danmarks fremtid.

Det faktum bør afspejles tydeligt i den funktion, som Kulturens Analyseinstitut skal opfylde. Det skal komme til udtryk i både organisering, struktur, involvering, aktiviteter, analysevalg samt økonomisk prioritering, så der kan skabes en bæredygtig enhed, som skaber varige resultater for kulturlivet og borgerne i Danmark.

De seks anbefalinger er:

  • Hensigt skal være at flere danskere oplever og deltager i mere kultur 
  • Skab et tæt samarbejde mellem kulturlivet, brancherne og myndighederne
  • Lav organisering og struktur med involvering af centrale partnere og eksperter
  • Udvælg fem fokusområder for Kulturens Analyseinstitut
  • Målret vidensarbejdet mod kulturens immaterielle samt økonomiske værdi
  • Lav en fornuftig arbejdsdeling på tværs af kulturens vidensproducenter

Dansk Kulturliv ønsker at bidrage aktivt til både skabelsen af Kulturens Analyseinstitut og instituttets videre arbejde. Vi er naturligvis til rådighed for at uddybe vores anbefalinger yderligere.

På vegne af Dansk Kulturliv,
Jesper Bay, Danske Koncert- og Kulturhuse / Asbjørn Keiding, Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner / Esben Marcher, Dansk Live / Nils M. Jensen, Organisationen Danske Museer / Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening / Peter Mark Lundberg, Dansk Teater

Læs hele udspillet her (pdf)

Publiceret:
25/01/2022