Kulturminister Mette Bock (LA) sætter museernes statstilskud til debat

Mette Bock meddelte den 7. marts, at hun vil sætte gang i dybtgående undersøgelser inden for 10 indsatsområder på kulturens område, herunder museernes statstilskud. Det gøres ud fra en forudsætning om at ”på den ene side bevare kulturarven – og på den anden side skabe rum til at bryde nye veje”.

I Organisationen Danske Museer har det i en årrække været synspunktet, når skiftende kulturministre og politiske flertal har ytret ønske om ændring, at hvis man vil ændre i den historisk betingede støtte til landets 99 statsanerkendte museer, da bør man gøre det på et oplyst og sagligt grundlag. Det vil sige under hensyntagen til, at det er et endog meget komplekst område, hvor der skal tages hensyn til både faglighed, kvalitet, bredde og geografiske hensyn.

Det havde ODM’s formand lejlighed til at meddele den nye minister, med nu 100 dage på posten, i et direkte indslag i DR P1 eftermiddag d. 8.3.17. (Debatten starter ca. 37 minutter inde i udsendelsen)

Kulturminister Mette Bock (LA) sætter museernes statstilskud til debat

Mette Bock udtaler i en artikel til Berlingske den 6. marts 2017, at hun blandt andet vil undersøge, om man ”kan lave nogle mere objektive kriterier for støtte og i samme ombæring frigøre nogle midler, for i dag er der intet råderum til nye initiativer”. Hun gør desuden klart, at hun ønsker at afbureaukratisere museumsområdet samt fokusere på varige løsninger, som ikke skaber problemer andre steder, fordi man ikke har undersøgt tingene i en større sammenhæng. 

ODM’s formand opfordrer til hensyn til museernes kompleksitet

Frank Allan Rasmussen udtalte i den forbindelse til Berlingske, at ”vi vil gerne medvirke til en undersøgelse, og så ser vi, hvilke løsningsmuligheder der er. […]  Men en undersøgelse skal huske at tage højde for, at det er en kompleks affære, hvor der skal tage hensyn til både faglighed, kvalitet, bredde og geografiske hensyn”.

Samme pointer understregede han i P1 Eftermiddag (P1 Eftermiddag linket), hvor han i en direkte debat med Mette Bock desuden fremhævede problematikken i, at kommunerne, som allerede økonomisk bidrager væsentligt mere end staten, og hvor der i disse år påføres museerne yderligere samfundsrelevante opgaver, og han udtaler, at ”museerne nu påtager sig en række andre opgaver end dem, der står i museumsloven. Det er integration, det er idræt, det er børn, det er unge, det er skoler og alt muligt andet, som vi er ude at arbejde med. Og dermed i virkeligheden bidrager til det, som ministeren helst vil have: At kulturen bliver det store fundament, som vi alle sammen kan stå på. Det demokratiske grundfundament i Danmark”.

Debatten vil rulle videre i den kommende tid. I den sammenhæng vil ODM opsøge relevante politikere, søge at afholde møde med ministeren og øvrigt tage debatten blandt kollegaerne ude i landet.  

 
Publiceret:
08/03/2017