Kulturministeren åbner for muligheden for en national udredning om bevaring af natur- og kulturarven

Til et samråd i Kulturudvalget i Folketinget, den 16. maj, besvarede kulturminister Mette Bock (LA) et spørgsmål stillet af Mogens Jensen (S) om, ”hvilke konkrete initiativer ministeren vil tage for at sikre at den danske kulturarv kan opbevares under betryggende forhold på landets museer”. Spørgsmålet var stillet som følge af debatten i kølvandet på de stærkt foruroligende meldinger om dårlige magasinforhold i pressen, som DR Nyheder beskrev i april, og den manglende opfølgning på de kritiske rigsrevisionsrapporter om samme emne. Den seneste i 2015.

Mogens Jensen udfordrede i samrådet kulturministeren på hendes tidligere udsagn om, at det er museernes eget ansvar og alene et spørgsmål om prioritering at sørge for, at kulturarven bevares under betryggende forhold. Jensen henviste til Museumsloven og påpegede, at staten også har et ansvar ved at holde tilsyn og medvirke til at sikre, at kulturarven ikke smuldrer væk. Han opfordrede ministeren til at igangsætte en udredning, eller en national strategiplan på området, for ad den vej at få et overblik over problemernes samlede omfang. Præcist som det har været ODM’s ønske i en nu længere årrække. 

Som udgangspunkt ville kulturens minister ikke udelukke, at der kunne komme mere kritik i kommende rapporter fra Rigsrevisionen og fortsatte, efter denne opgivende kommentar, at hun ikke ville love at igangsætte en national handlingsplan her og nu. Hun fremhævede allerede igangsatte initiativer, herunder en af ODM ukendt undersøgelse af problemstillingen fra Slots- og Kulturstyrelsen samt den undersøgelse, som ODM’s arbejdsgruppe for bevaring af kultur-, kunst- og naturarven, i mangel på statsligt initiativ, selv har igangsat. Først når disse rapporter foreligger, vil hun tage endeligt stilling til behovet for at lave en national strategi eller handlingsplan. 

Hun argumenterede endvidere mod blot at sætte tiltag i gang, fordi man, ifølge ministeren, derved risikerer at belønne museer, der ikke selv prioriterer at sikre kulturarven – og ikke de museer, der allerede har været i stand til at skabe gode magasinforhold. Et synspunkt ODM i princippet kan tilslutte sig. Men behovet for en national handlingsplan kan afklares ved netop at få et overblik, forholde sig til specialisters udsagn om problemstillingen og i øvrigt analysere de administrative problemstillinger, som vi ved er en akut hindring for at skabe nye og gode fælles magasiner, som ikke blot er for udvalgte dele af den danske kulturarv, men hele den kulturarv, vi har valgt at dele med vores efterkommere. Vi vil således holde ministeren op på stillingtagen til problemstillingen, når vi har analyseret resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse, som vi selv har igangsat, og hvor resultaterne fra landets statsanerkendte museer i disse uger kommer ind. 

Se samrådet her

Læs også ”Vil ikke udelukke mere kritik fra statsrevisorer ”(Altinget.dk)

Og læs ”Kulturarven rådner væk i museers magasiner” (Kristeligt Dagblad)

Publiceret:
30/05/2018