Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU) indkalder ansøgninger om støtte til forskningsaktiviteter

Forskende institutioner under Kulturministeriet, forskningsafdelinger inden for idrætsområdet samt statsanerkendte museer kan nu søge midler hos Kulturministeriets Forskningsudvalg. Ansøgningsfristen er mandag d. 8. april 2019 kl. 23.59. Læs mere om, hvad Kulturministeriets Forskningsudvalg yder støtte til, yderligere oplysninger om, hvem der kan ansøge, samt hvilke krav der stilles til ansøger og til selve ansøgningen på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside og i vejledningsmaterialet.

Publiceret:
28/02/2019