Kulturmødet Mors: Billeder fra garagesamtaler

Museerne i Region Midt- og Nordjylland havde, i samarbejde med ODM, i dagene 24.-26. august, valgt at vise enkelte elementer af museernes mange roller i samfundet på årets kulturmøde. Det skete fra et privat hjem på Gasværksvej 27 i Nykøbing, hvor museerne flyttede ind. I stuerne blev lokale kulturbrugere inviteret til diskussion om genstande, proveniens og kulturarv, og ude i garagen havde ODM politikere, museumsdirektører m.m. til uformelle ”garagesamtaler” om museernes rolle i samfundet. 

Der var mulighed for at høre en række af de politiske partiers kulturordførere foruden Kulturudvalgets formand og tidligere kulturminister Marianne Jelved (RV). Derudover havde ODM flere lokalpolitikere og museumsdirektører med noget på hjerte i garagen. En stor del af tiden blev de korte samtaler viet til museernes rolle i fremtiden – og her var ikke mindst debatten om fremtidens statstilskud aktuel.

Tilbage fra de hyggelige og åbne samtaler står, at alle politikerne bedyrede, at opgaven at omfordele – og dermed i yderste konsekvens fratage – statstilskud er en udfordrende politisk opgave! 

Alex Ahrendtsen, Kulturordfører, Dansk Folkeparti. 

Niels Olsen, Projektchef, kultur, Nordea-fonden.
Mikkel Harder Munck-Hansen, Direktør, Nordens Hus i Reykjavik.

Marianne Jelved, Medlem af Kulturudvalget, Radikale Venstre.

Lauge Larsen, Formand Børne- og Kulturudvalget, Morsø Kommune, Socialdemokratiet.

Anders Dahlstrup, Direktør, Energimuseet.
Mette Walsted Vestergaard.
 

Mikkel Bogh, Direktør, SMK – Statens Museum for Kunst.
Christian Have, Kreativ direktør for Have Kommunikation.

Rasmus Nordqvist, Kulturordfører, Alternativet.

Søren Søndergaard, Kulturordfører, Enhedslisten.

Orla Hav, Formand for Kulturudvalget, Socialdemokratiet.

Karen Grøn, Museumsdirektør, Trapholt. 
Mikkel Harder Munck-Hansen, direktør for Nordens Hus i Reykjavik.

Mogens Jensen, Kulturordfører, Socialdemokratiet.

Publiceret:
07/09/2017