Statistik: Kultur 2020/2021

For den interesserede i kulturstatistik, har Danmarks Statistik for nylig udgivet en publikation over tal for kulturen i 2020 og 2021.  Rapporten går på tværs af områder som bøger, idræt, museer, medier, film, scenekunst og musik. Årets temakapitel er en analyse, der afdækker mønstre og variationer i befolkningens kulturforbrug – selve temakapitler har tidligere været udgivet, men kan altså genbesøges her.

Især unge kom på museer i 2020

Ikke overraskende, og som ODM flere gange har dokumenteret blandt vores medlemmer, var der i 2020 (og desuden i 2021) ca. en tredjedel færre gæster på museerne, end før coronapandemien. I 2020 var der således 10,3 mio. gæster – mod over 15 mio. året før.

Interessant er det dog at se, at coronaen også satte sit præg på, hvem der kom på museum. Hvor det i årene før var de ældre grupper, der lå højest på museumsbesøg, så var det faktisk i 2020 de 16-24-årige.

Billedet viser en graf over museumsbesøg fordelt på køn og alder i 2020. Der er tre grafer på hver aldersgruppe: Grå viser i alt, blå viser mænd, grøn viser kvinder. Aldersgrupperne er: Alder i alt, 16-24 år, 25-34 år, 35-44 år, 45-54 år, 55-64 år, 65-74 år, 75 år og derover.

I rapporten står følgende om den viste tabel:

“Omkring hver femte dansker svarer, at de har besøgt mindst et museum, slot, herregård eller fortidsminde i 2020. Det svarer til et fald på 45 procent i forhold til 2019, hvor 31 procent svarede at de besøgt et museum. Der er generelt flere kvinder end mænd, der ser udstillinger mv. på museer. Blandt de 16-24-årige er der flest, der har besøgt et museum inden for de seneste tre måneder med 22 pct. Det er en forandring i forhold til 2019 og 2018, hvor andelen museumsbesøgere var størst blandt de 65-74-årige (34 pct. i 2019 og 42 pct. i 2018).”

Læs mere

Hvis du vil dykke dybere ned i analyserne og f.eks. se den økonomiske udvikling, mønstre i befolkningens kulturvaner eller tendenser i forhold til lokale besøg, nationale besøg og internationale besøg, så kan du hente hele rapporten med kulturstatistik her

Publiceret:
01/04/2022