Kulturudvalget kræver minister-opfølgning på Rigsrevisionens kritik

 

”Vil ministeren orientere udvalget om status for opfølgningen af Rigsrevisionens rapport om statsanerkendte museers sikring af kulturarven? ”. Sådan lyder det spørgsmål, som formanden for Folketingets Kulturudvalg Orla Hav (S), på vegne af udvalget afventer kulturminister Bertel Haarders (V) svar på. Spørgsmålet tages op i åbent samråd den 23. november kl. 11.

ODM ser frem til kulturministerens svar på Orla Havs spørgsmål. Allerede i 2006, otte år før Rigsrevisionen i 2014 leverede den seneste kritik af de statsanerkendte museers håndtering af kulturarven og Kulturstyrelsens forvaltning af området, begyndte ODM at skabe politisk bevågenhed omkring museernes økonomiske, administrative og registreringsmæssige udfordringer ved håndteringen af samlingerne. Og i kølvandet på Rigsrevisionens kritiske rapport har ODM overfor både regering, opposition og pressen efterfølgende fastslået, at der er behov for en national handlingsplan, der skal styrke og sikre bevaringen af kulturarven.

”Igennem flere år har vi gentagende gange understreget behovet for, at der udarbejdes fælles standarder og realistiske tidsplaner for den nødvendige registrering og indberetning af de statslige og statsanerkendte museer. Ligeledes bør det gentages, at der skal sikres statslig medvirken til at bygge nye fælles museumsmagasiner. Det er vejen til en bedre og mere økonomisk forsvarlig bevaring af kulturarven,” siger ODM’s formand Allan Frank Rasmussen. 

 

 

 

Publiceret:
02/11/2016