Lånesagen med Arbejdsmarkedets Feriefond

Sagen vedr. lån i Arbejdsmarkedets Feriefond vil ingen ende tage. Senest har beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), i hvis ministerium sagen hører, d. 11.9.18 meddelt både Folketingets Kultur- og Beskæftigelsesudvalg, at man endnu engang udsætter sagen og med afklaring inden sommeren 2019. Årsagen er, at der tilsyneladende mangler afklaring af en række forhold i relation til EU-Kommissionen. Det er en nedslående måde at behandle de berørte kulturinstitutioner, der uforvarende er kommet i klemme i lovmæssigt sjusk, udført tilbage i 2014, og som de ramte institutioner på ingen måde er skyld i. Senest havde ministeren ellers optimistisk meddelt, at der ville være en løsning klar i sensommeren 2018. 

Den langsommelige sagsbehandling betyder, at det i sommeren 2019 er mere end to et halvt år, siden sagen startede, og hvor ministeren lovede ”en hurtig afklaring af hensyn til de ramte institutioner”. ODM har derfor meddelt både beskæftigelsesministeren og kulturministeren, at det er ikke fair over for de berørte, i adskillige tilfælde i forvejen økonomisk trængte, institutioner og direkte destruktivt for nye tiltag, låneønsker, fondes og kommuners evt. investeringer m.m. Hvem ville mon behandle andre end kulturinstitutioner sådan? 

ODM har på vegne af de ramte institutioner bedt om, at man fra regeringens side informerer klart om, hvordan sagen reelt tænkes løst. Foreløbig synes det eneste, der vides med sikkerhed, efter mere end nu halvandet år, at der politisk tilsyneladende er sympati for de ramte, at der arbejdes på en løsning – og at det er EU-forhold. der spænder ben – og at der er Folketingsvalg, før sagen er afklaret… 

Se også tidligere nyheder

Publiceret:
18/09/2018