Løsning på lovfejl haster

”En politisk fadæse på Christiansborg truer den danske kulturarv og ser nu ud til at medføre fyringer blandt medarbejdere på landets seks bevaringscentre”, skrev Altinget 11. februar.

Det drejer sig om den såkaldte momssag, som ODM Nyt har omtalt indtil flere gange. Fordi problemet endnu ikke er løst, forbereder nogle bevaringscentre sig nu på at måtte afskedige medarbejdere. På Bevaringscenter Vest i Ølgod anslår chef Michael Højlund Rasmussen, at centeret mister et –to af de samlede syv årsværk.

Selvom der er bred politisk erkendelse af, at der er sket en uhensigtsmæssig konsekvens af museumslovsændringen i 2013, så er bolden tilbage i Kulturministeriet, efter at være blevet kastet rundt til både Skatteministeriet og Finansministeriet.

Både det nuværende og forrige kulturudvalg i Folketinget og både den forrige og nuværende kulturminister erkendte og erkender, at det ikke giver mening, at staten tager en stor del af de penge tilbage, som man netop har bevilliget til bevaring af kulturarv. Med museumsloven 2013, blev det besluttet at sende de statslige midler på ca. 13 mio. kr. direkte til de museer, der er tilknyttet bevaringscentrene, i stedet for som hidtil at give pengene til landets syv bevaringscentre. Men ved overførelsen direkte til museerne skulle tilskuddet nu belægges med moms. Det stod klart efter en afgørelse i Skatterådet.

Løses problemet?

I efteråret spillede Bertel Haarder bolden over til skatteminister Karsten Lauritzen og finansminister Claus Hjort Frederiksen, men problemet forblev uløst. I sidste måned stillede kulturudvalgsmedlem Holger K. Nielsen, SF; et § 20-spørgsmål om sagen til kulturministeren, der henviser til, at han vil tage sagen op i forbindelse med finanslov 2017. Holger K. Nielsen har endnu engang kaldt ministeren i samråd i kulturudvalget for at få en redegørelse om, hvordan ministeren vil sikre, at der ikke sker en nedprioritering af konserveringsindsatsen. Til Altinget siger han: ”Det er helt galt, at det er endt sådan her. Bertel Haarder er jo nødt til at finde de penge, også selv om han er nødt til at gå til Claus Hjort Frederiksen igen. Jeg er helt med på, at der er nogle momsregler – men så må de finde pengene på en anden måde”.

ODM håber, at politikerne snart vil spille bolden i mål, finde en løsning, da den nuværende situation ikke er holdbar og slet ikke i lyset af Rigsrevisionens voldsomme kritik i 2014, hvor både Kulturministeriet og museerne blev klandret for ikke i tilstrækkelig grad at løse bevaringsarbejdet. 

Publiceret:
18/02/2016