”Mellem ballet og biografer”: Ny rapport tager temperaturen på danskernes holdning til kultur

Tænketanken Mandag Morgen har for Altingets kulturpolitiske netværk gennemført en analyse af danskernes holdning til kultur og kulturpolitik. Formålet er ”at genstarte kulturdebatten” – ikke mindst i en landspolitisk kontekst. Undersøgelsen rummer to indeks for danskernes forbrug af kultur i og uden for hjemmet, og på den baggrund drages en række konklusioner, hvor museer scorer endog meget højt i opfattelsen af, hvad der er dansk kultur, og hvad der er en offentlig opgave at understøtte og prioritere. Hele 79 pct. af de adspurgte mener, at det offentlige bør yde tilskud til museumsdrift.

Det er velkomment med valide tal for kulturens betydning. Det har ODM længe efterspurgt. Og resultaterne er signifikante og væsentlige og har, i hvert fald momentant, skabt debat i landspolitiske kredse. Det er altid muligt at pege fingre af statistisk metodik og validitet. Men endnu engang bliver det påvist, at kultur og museer er væsentlige samfundsaktører og klart prioriteres af den danske befolkning. Den forståelse må gerne brede sig i det landspolitiske system. For der er stadig nedskæring i statens engagement på kulturens område.

Læs hele rapporten her

Publiceret:
15/03/2019