Mens vi venter på flyttetal

I slutningen af februar kommer regeringen med en beregning på, hvad det koster at flytte Danmarks Jagt- og Skovbrugsmuseum og dets 13 medarbejdere fra Nordsjælland til Djursland. Som led i Regeringens udflytningsplan af statslige arbejdspladser skal museet flytte fra Hørsholm til Dansk Landbrugsmuseum, Gl. Estrup. Museet selv estimerer, at flytningen vil koste 102 mio. kr., men det er kulturministeren uenig i.

Bertel Haarder forsvarede flytningen i et debatindlæg i Berlingske 27. januar under overskriften ”Mere museum for pengene”. Han måtte endvidere redegøre yderligere i kulturudvalgets åbne samråd 3. februar, hvor Socialdemokraternes Pernille Schnoor stillede spørgsmål om flytningen og sagde, at ”det ikke giver nogen mening hverken kulturpolitisk eller økonomisk” at flytte museet. Dette blev ikke mindst en debat om besøgstal sat i relation til betalende eller gratister (overvejende skolebørn). Ministeren henviste til, at regeringen fremlægger de samlede omkostninger for udflytningsreformen i slutningen af februar.

Publiceret:
18/02/2016