‘Mind the gut’ vinder Udstillingsprisen Vision

Medicinsk Museion vinder Bikubenfondens Udstillingspris Vision 2015 på 3 mio. kr., som afløser den tidligere Museumspris. Prisen gives til et nyskabende og visionært udstillingskoncept.

’Mind the gut’ er titlen på udstillingskonceptet, som har vundet i konkurrence med 45 andre. Konceptet kombinerer kunst, kulturarv og den nyeste biomedicinske forskning om tarmbakteriers samspil med hjernen. Udstillingen bliver skabt i et åbent samarbejde mellem kunstnere, kuratorer og forskere og publikum vil allerede nu via forskellige sociale medier blive inviteret til at deltage i alle overvejelserne undervejs i skabelsen af udstillingen, der sættes op i foråret 2017.

”Konceptet handler mere om at formidle selve forskningsprocessen end de færdige forskningsresultater. Vi vil gerne vise den søgen, nysgerrighed og entusiasme, der er i forskningen. En nysgerrighed på verden, som forskere deler med kunstnere”, forklarer Thomas Söderqvist, professor og museumschef på Medicinsk Museion i København.

‘Mind the Gut’ tager udgangspunkt i aktuel biomedicinsk forskning i sammenhængen mellem hjernen, maven og de bogstaveligt talt trillioner af bakterier og andre mikroorganismer, der lever i tarmsystemet. I de seneste fem år har forskningen vist, at bakterierne i langt større grad, end man hidtil havde forestillet sig, påvirker vores sundhedstilstand og velbefindende. Bliver vores identitet til i en vekselvirkning mellem os og bakterierne, spørger udstillingen. Måske skal vi ikke længere spørge “hvem er jeg?”, men “hvem er vi?”

‘Mind the Gut’ vil løfte forskningsformidling ud af en traditionel snævert didaktisk og nyhedsfokuseret ramme for at skabe rum til æstetisk og kulturel refleksion samt plads til samtale. De forskelligartede perspektiver på forskningen vil blive bundet sammen af et fokus på sanselighed. Kunstværker, kulturarv og videnskabelige genstande vil blive udstillet på måder, der sætter gang i hørelsen samt lugte-, føle-, syns- og smagssansen

Museumschef og professor Thomas Söderqvist siger, ”Jeg synes det er meget visionært af fonden at give prisen til et udstillingskoncept, som overskrider den fasttømrede opdeling mellem kulturhistoriske, naturhistoriske og kunstmuseer som museumsverdenen traditionelt opererer med. Vi bliver nødt til at arbejde på tværs af de kategorier for at videreudvikle museerne”.

Bikubenfondens pressemeddelelse

Medicinsk Museions hjemmeside

 

Publiceret:
22/01/2015