Mulig svensk museumslov

Svenskerne går måske i Danmarks og Finlands fodspor ved at skabe en museumslov. De svenske politikere har fået en række anbefalinger fra det svenske SOU, Statens Offentliga Utredningar, der i efteråret 2015 kom med en stor udredning om svensk kulturarv og museerne. I den forbindelse blev det anbefalet at skabe landets første museumslov.

De svenske museers interesseorganisation Riksförbundet Sveriges Museer hæfter sig ved, at SOU foreslår, at de museumspolitiske mål i oplægget til loven styrker museerne som frie og selvstændige vidensinstitutioner. Den svenske museumsorganisation savner dog forslag til, hvordan museerne skal kunne leve op til forøgede krav samtidig med, at de kæmper med forringet økonomi. Det svenske museumsforbund vurderer i øvrigt, at udredningens forslag i første omgang vil berøre de statslige museer, men på sigt også samtlige museer i den svenske museumsbranche.

Publiceret:
23/02/2016