Museer bliver kastebold

Museer skal leve op til både lokale og nationale forventninger, og det kan være svært at være i et krydsfelt mellem prioriteringer. Sådan sagde Jesper Hermansen, Kulturstyrelsens direktør, da han talte til 450 deltagere i Kolding på det årlige orienteringsmøde 16.-17. november. ”I bliver kastebold mellem forskellige samfundsmæssige dagsordener,” sagde han, og nævnte sygehussektoren, ældresektoren, skolereform og integration som eksempler på de områder, som museerne forventes at spille ind på.

Jesper Hermansen opfordrede til, at både museerne, deres bestyrelser, Kulturstyrelsen og kommunerne tager del i et fælles ansvar for at skabe sammenhæng i museumsverdenen. Han opfordrer til samarbejde og f.eks. undgå dobbeltarbejde.

Politisk lavprioritering

Skiftende politiske prioriteringer er en stor udfordring for museerne. ODM’s formand Frank A. Rasmussen gav i sin tale således udtryk for sin bekymring for regeringens finanslovudspil, som skærer betydeligt i bevillinger til museer.

”Kulturen er nærmest blevet et synonym for det gode i en tidsalder, der for øvrigt er fattig på klare visioner og politisk mod. Derfor kan det undre, at kulturen, når det gælder kroner og øre, prioriteres så lavt. Derfor er det chokerende, når vores kulturminister Bertel Haarder melder sit ”omprioriteringsbidrag” ud, med en samlet besparelse på museernes budgetter på otte procent over de næste fire år. Det er mange penge på et ressortområde, der fylder minimalt i den offentlige husholdning, og derfor er det kritisk at høste netop her,” sagde Frank A. Rasmussen.

Foto: Networking på Orienteringsmøde 2015 i Kolding

 

 

Publiceret:
24/11/2015