”Museer er ikke flødeskum på samfundslagkagen”

Økonomisk vækst, demokratisering, forskning og uddannelse. Danske museer løfter vigtige samfundsopgaver, fastslog ODM’s formand Frank Allan Rasmussen blandt meget andet under åbningstalen ved årets faglige orienteringsmøde. Han fremhævede også de politiske udfordringer og sejre, museerne og ODM har stået overfor det seneste år.


 

Det er utroligt vigtigt, at vi sætter vores præg på samfundet, at vi er både synlige og væsentlige aktører i det samfund, som omgiver os. Deltag i debatten, vis hvad det er museerne kan, skriv om succeserne, protester mod det åbenlyst urimelige. Og brug jeres grundlovssikrede rettigheder.”

Sådan lød en af flere opfordringer fra ODM’s formand Frank Allan Rasmussen, da han fra talerstolen på Munkebjerg Hotel i Vejle bød mere end 400 museumsfolk velkommen til det faglige orienteringsmøde, som samler ansatte på tværs af hele museumsverdenen en gang årligt.

Museer skaber økonomisk vækst
Under velkomsttalen lagde han i særlig grad vægt på museernes bidrag til samfundet. Ikke mindst til samfundsøkonomien.

”Vigtigst af alt er det at påpege, i hvert fald i disse år, at museerne skaber vækst og udvikling, og at vi er en væsentlig del af samfundsøkonomien. For hver en krone der investeres i kultur kommer der mere end tre tilbage. Danmark skal i langt højere grad leve af turisme. Det ønsker politikerne og meningsdannerne. Men de glemmer, at turister ikke blot kommer for at ligge i en seng på et kystnært hotel. Turisterne kommer for at se, opleve og for at blive klogere på dansk kultur. Derfor er det vigtigt, at vi vedbliver med at formidle det gode budskab om, at museerne skaber turisme, vækst og udvikling. Det er derfor, at vi i ODM arbejder for at museerne i endnu højere grad bliver anerkendt som væsentlige aktører i turismeudviklingen og oplevelsesøkonomien,”

Som led i fokus på øget turisme deltog ODM i ’Turismetræf’, som var arrangeret af Kommunernes Landsforening (KL), oplyste formanden.

”Vi er i denne sammenhæng særligt optaget af, at op mod halvdelen af landets turister anses for at være kulturturister- og at de udgør et af de mest forbrugende segmenter. Museer er en indlysende del af denne vækst. Det viser alene museernes generelt stigende besøgstal, gennem en lang årrække, og det faktum, at omkring hver fjerde besøgende på landets museer er turist.”

Opret Kulturens Analyseinstitut og Museumspris
”Rammefortællingen om, hvad et museum består af, er desværre ukendt for mange. Tro mig, jeg taler af erfaring, der er mange politikere i både Byråd og i Folketinget der har meget stereotype billeder af, hvad museerne står for, og hvad vi kan. Det er vi til dels selv skyld i. Vi skal være meget bedre til at omsætte vores succes til hårde facts. Derfor arbejder ODM for, at der kan skabes et uafhængigt Kulturens Analyseinstitut. Et institut, der kan tilvejebringe dokumentation for museernes samfundsmæssige betydning. Et institut, der kan forsyne os med valide tal, tabeller og kurver til brug overfor de lokale og nationale bevilgende myndigheder – og i kampen om fondsmidlerne.”

Ud fra ønsket om større synlighed og et ændret billede af museumsverdenen arbejder ODM desuden efter norsk og svensk forbillede for oprettelsen af en Museumspris.

”Filmen har det, teatrene, sporten og sidste, men ikke mindst, musikscenerne har det. Prøv at forestille jer at musikken spiller, lyset bliver dæmpet, den røde løber er rullet ud og tæppet bliver trukket til side. Ind kommer vores kulturminister i smoking, naturligvis med blå butterfly. Han går hen til mikrofonen, rømmer sig og siger: Årets vinder af Den Danske Museumspris er: (..) Jeg vil gerne arbejde for, at vi igen får en museumspris. Det fortjener de danske museer og det vil give en enestående mulighed for at kaste glans over vinderen og alle danske museer. Det er på en gang en avanceret form for selviscenesættelse, branding og markedsføring. Det skal ikke koste en formue at deltage. I princippet skal det være gratis. Museumsprisen skal uddeles af en komite med repræsentanter for kunst- kultur og natur. Prisen skal uddeles én gang årligt og med den følger en statuette samt et bevis, hvoraf begrundelsen fremgår.”

Lige adgang til museerne for alle
Frank Allan Rasmussen omtalte desuden en række af de politiske sager, som ODM har arbejdet med, og som har været vidt debatteret i museumsverdenen og medierne det seneste år. Foruden regeringens afslag på Forstadsmuseets ansøgning om statsanerkendelse og flytningen af Jagt- og Skovbrugsmuseet fra Nordsjælland til Djursland omtalte han konsekvensen ved, at Nationalmuseet og Statens Museums for Kunst har indført entré.

”Jeg er vokset op på Vesterbro. I mit hjem var der ikke råd til kultur – og museer var et ukendt begreb. Men jeg opdagede Københavns Bymuseum, der lå et stenkast fra den gade, jeg er voksede op i. Her var der gratis adgang og det fik mig til at komme igen og igen. Indrømmet fordi det nogen gange regnede eller var bitterkoldt, men jeg lærte noget. Jeg blev nysgerrig og opdagede, at der var andet i verden end ludere og lommetyve. Jeg synes, at alle danskere skal have lige adgang til museerne. I ODM ser vi derfor med bekymring på, at der nu på vores største og nationale museer er genindført betaling. Det kan ikke undgå at ramme de svageste – lige netop dem, der har det største behov for en god kulturel oplevelse.”

Formanden udtrykte desuden bekymring over det stigende antal museumsdirektører, som er blevet væltet omkuld af stress.

”Vi skal i disse nedskæringstider passe godt på hinanden. Jeg ser med bekymring på, at flere kolleger indenfor det sidste år er gået ned med stress på grund af et åbenlyst misforhold mellem opgaverne – og de dertil knyttede økonomiske ressourcer.”

Politisk sejr og skolesamarbejde
Blandt talens positive nyheder var sejren ved, at regeringen havde afsat 3,4 millioner kroner til kompensation for moms i forbindelse med museernes køb af konserveringsydelser.

”Dermed ser det ud til, at hullet i museumsloven fra 2013 kan lukkes. Det er jeg yderst tilfreds med. Ikke mindst fordi vi har brugt rigtig megen energi på netop denne sag. Der er i øvrigt al mulig grund til at takke de involverede politikere for denne helt nødvendige håndsrækning.”

Museernes mulighed for intensiveret samarbejdet med folkeskolerne som følge af den seneste skolereforms krav om ’åben skole', blev også berørt:

”Vi skal ud af magasinerne og skolerne skal ud af de støvede klasselokaler. Her, ude i virkeligheden, kommer vores viden og samlinger til sin ret især i forhold til læring, dannelse og uddannelse.”

Og med en indirekte opfordring til regeringen citerede han afslutningsvis Europarådets Parlamentariske forsamling, som tidligere på året sagde følgende:

”Europæiske regeringer, som vil spare på museer og biblioteker, bør betragte de to områder som en investering, der bidrager til økonomisk vækst fremfor at betragte dem som en omkostning.”

 

Publiceret:
23/11/2016