Museer får stor bevilling fra VELUX FONDEN

En række museer landet over har tilsammen netop modtaget 20,8 mio. kr. til forskning og formidling fra VELUX FONDEN, der for første gang i 2015 uddeler særlige midler til kollektive forsknings- og formidlingsprojekter.

Organisationen Danske Museer, ODM, glæder sig over, at VELUX FONDEN bevilger mange millioner kroner til projekter på alle typer museer, store som små og i hele landet. Endvidere er det interessant og positivt, at der bevilges midler til projekter, hvor museer og universiteter går sammen.

”Det er en utrolig generøs og meget væsentlig bevilling til museumsforskning og -formidling, som VELUX FONDEN giver penge til. Bevillingerne synes at sætte nye standarder for forskning og formidling på de danske museer,” siger Nils M. Jensen, direktør i Organisationen Danske Museer.

Der er givet bevillinger til fem forskellige projekter, der tilsammen involverer 11 danske museer samt tre universiteter.

”De fem projekter, der her i første omgang modtager en bevilling, er fundet ud fra en grundig og dialoginddragende proces, hvor både museer og andre vidensinstitutioner i vidt omfang har arbejdet sammen. Jeg ved, at der er lagt stor vægt på samarbejde og videnskabelig faglighed, og det er lige, hvad der er brug for, når museer skal vise deres værd,” siger Nils M. Jensen, der glæder sig over, at VELUX FONDEN også i 2016 har sat en stor bevillingsramme af til museumssatsninger.

Museer der har fået støtte til projekter i 2015:

Svendborg Museum, Museum Horsens, Museum Thy, Museumscenter Hanstholm, Nordjyllands Kystmuseum, Vendsyssel Historiske Museum, Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, Museum Sønderjylland, Faaborg Museum, Københavns Museum, Odense Bys Museer.

Se også:
Oversigt over VELUX FONDENs bevillinger i 2015
VELUX FONDENs museumssatsning 2016

Pressemeddelelse fra Faaborg Museum

Pressemeddelelse fra Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg

Publiceret:
06/07/2015