Museer for alle

Fra ind- og udland var 250 museumsfolk samlet i Aarhus 9.-11. marts til ODM’s internationale formidlingsseminar, som havde titlen ”Why museums?”, hvor museernes eksistensberettigelse og fremtidens virke var til debat.

Museer skal vise sit værd. Måske mere end nogensinde. Flere oplægsholdere på dette års formidlingsseminar pointerede, at museerne er pressede på såvel økonomi som politisk, og at der er grund til en fundamental debat om museernes berettigelse i fremtiden. Flere oplægsholdere fremhævede værdien i formidling af kunst, kultur og natur ved at pege på, at der her skabes rum for refleksion, følelser, holdninger og ligefrem transformation. Andre er optaget af, hvordan museernes bidrag i samfundet direkte medvirker til at styrke svært målbare begreber som livsglæde og generel sundhed.

Den store udfordring er, hvordan det måles og dermed dokumenteres. Anne Krebs, forsker på Louvre i Paris, forklarede således, hvordan hun stadig jagter en metode til at måle effekten af forskellige museumsoplevelser blandt skoleklasser, ekskluderede samfundsborgere i fængsler mv. Samme udfordring redegjorde Trapholts museumsdirektør Karen Grøn for i en workshop om forskning i museumsformidling. Det er svært at måle, hvad besøgende personligt får ud af en museumsoplevelse på trods af mange positive tilbagemeldinger i ord. Carol D. Ryff, ph.d. fra University of Wisconsin-Madison konkluderede i sit oplæg, at kunst og kultur er en helt fraværende faktor i sundhedsforskning, og efterlyser forskning i effekten af kunst og andre kulturtilbud på menneskers velbefindende.
 

Tæt på borgerne

Fra Vesthimmerlands Museum til Louvre i Paris arbejder museer ihærdigt på at være for alle borgere. Børn, unge, erhvervsaktive, socialt udsatte, minoriteter, ældre. Således har nordjyderne været afsted i campingvogn for at tale om kulturarv, og franskmændene har sat kunst ud langs Seinen eller ind på fængsler.

I et indlæg fra Louisianas direktør Poul Erik Tøjner blev det betonet at det, i bestræbelserne på at imødegå samfundets forventninger, handler om at være populær men ikke populistisk. Som eksempel på at imødekomme brugernes behov nævnte han museets udvidede åbningstid, der har givet helt nye muligheder i museumsarbejdet.

Filosof Anders Fogh Jensen advarer museerne om at følge de vinde, der gør alle institutioner ens. ”Et museum skal være et anderledes rum og modstå nogle af de vinde, hvor samfundet er utålmodigt og hele det her med, at vi ikke må kede os,” sagde han i sit oplæg ”Museet under mistanke”.

Se oplæggene fra ”Why Museums?”-formidlingsseminaret på www.formidlingsnet.dk

Publiceret:
13/03/2015