Museer i knibe

Der er fremsat et lovforslag i Skatteministeriet, der skal afskaffe de almennyttige fondes mulighed for skattefradrag. Forslaget er fremsat i al hast, uden debat og med meget kort høringsfrist. En ejendommelig praksis på et felt, der har stor betydning for det danske kulturliv generelt og i særdeleshed for de danske museer.

Det er uomtvisteligt, at det fremlagte forslag vil få drastiske følger. Fondene selv vurderer, at kulturlivet vil miste mange midler på den konto. Anker Brink Lund, professor ved CBS, tør sætte tal på. Han angiver, at de samlede fondsuddelinger vil blive reduceret med mindst 20 procent (Magisterbladet 25.11.15). Det er ikke småpenge. Beregninger viser, at de private fonde årligt donerer godt 1,5 mia. kr. til det danske kunst- og kulturliv (Pol. 16. 11.15).

Fondene medvirker uegennyttigt til kulturel mangfoldighed og udvikling. Det gælder ikke blot i de store byer og hos store kulturelle institutioner. Det gælder i hele landet. Ingen kan undvære fondene. Det er netop i samspil med dem, at det bliver muligt at understøtte kulturel mangfoldighed og udvikling lokalt, regionalt og nationalt. Lad os være ærlige. En række af de spændende opgaver, der hver dag løses på museerne ville helt enkelt ikke blive løst uden fondenes indsats.

Forslaget er derfor paradoksalt. Blandt andet fordi politikerne gang på gang har meldt ud, at museerne må se sig om efter andre finansieringsmuligheder, når de offentlige kilder tørrer ud. Og i samme åndedrag peger på de almennyttige fonde.

Finansloven rummer allerede nedskæringer i form af det såkaldte ”omfordelingsbidrag”, der de næste år vil fjerne 8 procent af de statslige midler. Det har fået flere af de store museer til at melde klart ud. Lukning af enheder, ingen særudstillinger, kortere åbningstider og færre medarbejdere. Lige nu afventer vi de øvrige museers handleplaner og frygter, at det bliver blodigt. Nedskæringer, der ude i landet skal sammenholdes med tilsvarende opstrammede kommunale budgetter.

På trods af stor succes de seneste år med stadigt stigende besøgstal og stigende brugertilfredshed, rammes museerne i hele landet af regeringens sparekniv. Det på trods af, at selvsamme regering blæser til kamp for vækst gennem kultur, oplevelser og turisme. Hvor er kulturens minister og hvor er den kultur- og erhvervsvenlige regering? Fjern den foreslåede ændring vedrørende fondenes fradragsret. Det vil det samlede danske kulturliv, museerne, og sidst men ikke mindst de ca. 14 millioner gæster, der hvert år besøger store såvel som små museer, sætte pris på.  

Af Frank Allan Rasmussen, formand, Organisationen Danske Museer

For spørgsmål – kontakt Nils M. Jensen, direktør, nmj@dkmuseer.dk, T 2548 9328

Publiceret:
08/12/2015