Museer kan få gratis adgang til forskningsmateriale

Takket være et samarbejde mellem Det Kgl. Bibliotek, Slots- og Kulturstyrelsen og ODM har forskere på de statslige og statsanerkendte museer siden efteråret 2023 kunnet få gratis adgang til forskningsmateriale via KB Dokumentservice.

I takt med digitaliseringen har betalingsmure og omkostningstunge databaser i stigende grad udfordret museers adgang til videnskabelige artikler. Det har givet udfordringer, da museerne som forskende institutioner ikke har haft adgang til relevant, videnskabelig forskning.

Over 50 museer bruger nu KB Dokumentservice

Med KB Dokumentservice er museerne nu sikret hurtig adgang til nødvendig viden – uden betaling til omkostningstunge licenspakker. Museerne kan søge efter og bestille relevant udenlandsk forskningslitteratur, bogkapitler og lignende, hvorefter KB Dokumentservice i langt de fleste tilfælde kan levere materialet inden for få minutter.

Efter de godt seks måneder, KB Dokumentservice har været i luften, har flere end 50 statslige- og statsanerkendte museer tilmeldt sig, og de har i gennemsnit bestilt otte artikler i perioden.

Treårig forsøgsperiode med gratis adgang

KB Dokumentservice tilbydes til museerne i treårig forsøgsperiode, der løber fra 2023-2026. Slots- og Kulturstyrelsen har afsat 2,1 mio. kr. til at dække museernes udgifter til dokumentservicen over de tre år. ODM deltager i projektet som sparringspartner og er med til at sikre forankringen blandt museerne.

Læs mere om servicen og muligheden for at anvende den (åbner slks.dk)Publiceret:
21/03/2024