Museer kan spare på energiudgiften

For museer er elregningen typisk en betydelig post på budgettet. Ikke mindst lyssætningen i forhold til museumsgenstande og i publikumsarealer kræver sit. Mange museer har længe arbejdet på at energioptimere på området af hensyn til både klima og pengepung, og nu bliver det endnu mere present pga. de stigende elpriser. Vi har samlet en række forslag til inspiration på området. Flere modtages gerne.

Udskift lyskilder til LED

En af de lavthængende frugter, som dog alligevel ikke er helt let i praksis og kræver lidt planlægning. I første omgang er det oplagt at skifte alle glødepærer, halogenlamper mv. til LED, hvor dette kan gøres direkte ved simpelthen at udskifte pæren. Både i kontorarealer, i publikumsarealer og ved genstande.

Nogle steder vil det kræve, at man udskifter hele armaturet, og det kræver naturligvis både mere planlægning, besøg af en elektriker og større udgift. Dette kan derfor med fordel tænkes ind i budgettet fra år til år, da det på lidt længere sigt betaler sig ind. I øjeblikket hurtigere end nogensinde, pga. de høje elpriser.

For museer med særudstillinger kan det være en rigtig god idé at tænke lyssætning med LED ind i produktionsplanerne.

Fordele ved LED:
  • Giver et smukt og naturligt lys med en god farvegengivelse, som giver publikum en god oplevelse af kunstværker og andre genstande.
  • Bruger meget mindre energi end traditionelle lyskilder og er dermed væsentlig bedre for klimaet – og væsentligt billigere. Nogle museer kan berette om halvering af energiforbruget på denne post og tilbagebetalingstiden af investeringen vil for mange være ganske kort, afhængig af lyskilderne ofte under et år.
  • Faste LED lamper (LED lamper skabt til formålet) udsender meget mindre varme end traditionelle lyskilder, hvilket kan være bedre for genstandene, mindske risiko for brand og i øvrigt kræve mindre afkøling af rummene om sommeren (hvis man eksempelvis har til huse i en bygning af ældre dato).
  • Omstilling til LED kan i visse tilfælde aflæses på regnskabet ved faldende udgifter til køling i sommersæsonen på museer med air condition. Denne fordel gælder dog ikke for lyspærer, der passer til traditionelle skruefatninger E27 og E14, også kaldet retrofit LED.

Bemærk, at det er vigtigt at stille tekniske krav til lysets farvegengivelse. I udstillinger bør der stilles høje krav (en Ra eller CRI på mere end 90). Særligt den røde farve i indexet (R9) bør ligge på mindst 50. Lysets farvetemperatur er også vigtig, og lysets spektral fordeling bør være så jævn som muligt.

Overvej lyssensorer

At have sensorer, som sørger for, at lyset først tænder i det øjeblik, nogen bevæger sig ind på et område, kan være en god idé i forhold til at undgå unødig brug af lys. Dog vil det ofte kræve lidt ekstra planlægning at sikre, at det i udgangspunktet slukkede lys ikke afholder museumsgæster fra at træde ind i et rum. Der kan derfor være behov for at overveje placering af sensoren, evt. skiltning mv.

Skru ned for varmen

Varme og i det hele taget indendørs klimaregulering er et kapitel for sig og en særskilt udfordring for mange museer, der har til huse i ældre og evt. fredede bygninger. Men der er relativt lette greb, man kan gribe til for at sænke varmeregningen.

  • Bed museets ansatte om at skrue lidt ned for varmen, der hvor det giver mening – både i fællesarealer og på kontorer. Dog ikke længere ned, end at det sikrer både museumsgenstande og medarbejdernes arbejdsklima. Nogle museer har gjort dette med succes og har opnået mærkbare besparelser.
  • Overvej mulighed for at skifte evt. olie- og gasfyr til varmepumper. Hvis du vælger luft til vand, kan det være, at det eksisterende armatur kan anvendes, og så kan det også lettere lade sig gøre i en evt. fredet bygning (husk at indhente godkendelse fra fredningsmyndigheder).
  • Overvej, om museets udearealer kunne anvendes til at generere fx jord- eller solvarme.
  • Overvej, om varmetabet fra museets vinduer kan mindskes. Termoruder er ikke altid en mulighed, men måske kan en særlig type forsatsrude, som kan sættes på også gamle, flersprossede vinduer i fredede bygninger, være det.

Fra et bevaringsmæssigt synspunkt vil en sænkning af temperaturen ofte kunne betale sig. Da temperatur og relativ luftfugtighed er indbyrdes afhængige, vil man kunne øge den relative luftfugtighed i fyringssæsonen og derved undgå for tørt et klima. Fordele og ulemper kan vurderes af museets konservator via løbende klimamålinger.

Skriv gerne med flere gode råd til energibesparelser

I ODM arbejder vi på flere fronter med at understøtte museernes grønne omstilling, og vi giver meget gerne gode råd videre til inspiration kollega til kollega. Tak til Eskil Vagn Olsen fra Museum Vestsjælland og Lise Ræder Knudsen og Michael Højlund Rasmussen fra Konserveringscenter Vejle for at bidrage med konkrete eksempler til denne artikel.

Har du idéer til inspiration i forhold til at spare på energien? Skriv til dhr@dkmuseer.dk

Publiceret:
18/05/2022