Museer med mange Danefæ-fund bør kompenseres

Mængden af metaldetektorfund, som amatører indleverer til museerne, stiger stadig markant. Ifølge ODM's formand Flemming Just er det som udgangspunkt positivt. Men de store mængder af bevaringsværdige genstande, som det er museernes opgave at analysere og registrere, presser museumsansatte over hele landet. På Sydvestjyske Museer i Ribe og Esbjerg modtager de 2-3 gange flere fund i dag end for ti år siden. Det vurderer museernes arkæologer, der på grund af de mange fund er tvunget til at sætte andre arbejdsopgaver på pause.

"Som arkæologer vil vi jo gerne arbejde med de ting, der bliver fundet, sætte dem ind i en større sammenhæng og formidle det videre. Det har vi bare ikke tid til," siger Lillian Matthes, samlingansvarlig ved Museum Sønderjylland til DR Syd. 

Husk danefæ-arbejde i forhandlinger om statstilskud
I forbindelse med sin bebudede reform af statstilskudsfordelingen til museerne, bør kulturminister Mette Bock have museernes omfangsrige arbejde med Danefæ i mente, mener ODM's formand.

"Vi er rigtig glade for de mange nye fund, som bidrager til at give os en bedre forståelse af vores fortid. I de kommende forhandlinger om en mulig ændring af statsstøtten skal der være mere fokus på sammenhængen mellem hvilke opgaver, museerne skal løse, og den støtte de modtager fra staten. Det er oplagt at gøre danefæ-området til en opgave, der skal være en del af et kommende statstilskud og at overveje at kompensere de museer, som har mange indleveringer af danefæ," siger Flemming Just.

 

 

 

Publiceret:
12/01/2018