Museer står for 11 procent af kulturforskning

Otte universiteter står for 76 procent af forskning og udvikling, FoU, på kulturområdet, og Københavns Universitet og Aarhus Universitet står sammen for over halvdelen. Resten bliver primært udført af museerne, som står for 11 procent. Det oplyser Danmarks Statistik, der netop er kommet med tal om udviklingen fra 2007 til 2014.

Stigning relativt mindre på kultur

Den offentlige sektor brugte 2204 årsværk eller 2 mia. kr. på forskning og udvikling inden for kulturområdet i 2014. Udgifterne er dermed steget 67 procent på syv år, hvilket er en noget mindre stigning end i de samlede udgifter til offentlig forskning og udvikling, der er steget med 75 procent. Ud af de i alt 2204 årsværk inden for kulturforskning er historie: 296, arkæologi: 150 og kunst- og arkitekturvidenskab:189.

Se mere hos Danmarks Statistik

Publiceret:
15/03/2016