Museerne advarer mod nedskæringer

Regeringen fremlagde finansloven i sidste uge, og meddelte, at den vil beskære kulturen med 600 mio. kr. og dermed også væsentlige summer på de statsanerkendte og statslige museer. Der tales om akkumulerede 2 % besparelser på statstilskud de næste fire år. Derudover meddeles det, at der skal foretages beskæring af museernes centrale udviklingspulje på 33 %.

ODM deltager i åbent samråd om kulturbesparelser, som Folketingets kulturudvalg har kaldt kulturministeren i den 7. oktober. ODM har vanskeligt ved at se, hvordan museerne med nedskæringer kan imødekomme de aktuelle politiske krav om f.eks. bedre bevaring af natur- og kulturarven, øget fokus på tilgængeliggørelse ved digitalisering af kunst-, natur- og kulturarv samt udvikling af nytænkende formidlingsprojekter for børn såvel som turister, der udgør en stadig stigende og vigtig del af museernes publikum

”Museerne håber, at regeringen vil tænke sig om en ekstra gang, da en så voldsom nedskæring vil gå ud over nogle af de forpligtelser, museerne har i henhold til loven. Det er uundgåeligt. Bl.a. er museerne helt aktuelt i gang med en række tidskrævende og omkostningstunge tiltag blandt andet for at følge op på Rigsrevisionens kritik, krav og forventninger om bedre bevaring og formidling af kulturarven,” siger Frank Allan Rasmussen, ODM’s formand i en pressemeddelelse, som blev udsendt i torsdags.

Bremser positiv udvikling

I pressemeddelelsen fremhæver ODM, hvordan de danske museer gennem de sidste år i stor stil er lykkedes med at udvikle sig og tiltrække flere besøgende. Besøgskurven er de seneste ti år kun gået opad. Sidste år var der over 14 mio. gæster på de danske museer, og blandt dem flere børn og unge. Samtidig er tilfredsheden med museernes tilbud om læring, indsigt og fornøjelse steget. Museerne bidrager endvidere med økonomisk vækst ved at tiltrække kulturturister til alle egne af Danmark, og således var ikke færre end 26 % af museernes gæster i 2014 udenlandske turister.

Frank Allan Rasmussen slutter pressemeddelelsen med følgende, ”Det er ganske uforståeligt, hvorfor regeringen vil bremse den positive udvikling. Det kommer som en stor overraskelse, da netop de borgerlige partier har fremhævet vigtigheden af indsigt i og forståelse af den danske kulturarv som en samlende faktor. I Venstres politiske program handler kultur ”om at styrke bredde og mangfoldighed” og ”sikre kvalitet på verdensniveau”. Det er et stort tilbageslag, hvis disse nedskæringer rulles ud på et relativt lille budgetområde”.

Publiceret:
01/10/2015