Museernes Beredskabsdag: Har I en plan?

Museernes Beredskabsdag er en dag til alle museer, hvor de kan sætte fokus på deres beredskab. F.eks. med udgangspunkt i spørgsmålene:

  • Har du kendskab til dit museums beredskabsplan?
  • Indeholder den også en værdiredningsplan?
  • Hvornår er planen sidst blevet øvet eller opdateret?

Tilbagevendende begivenhed

ODM ser gerne, at Museernes Beredskabsdag bliver en tilbagevendende årlig dag, den første onsdag i maj – samme dag som Beredskabsstyrelsens årlige afprøvning af varslingssirenerne. Tanken er, at dagen er en god lejlighed til at museerne ser deres beredskabsplan efter, evt. benytter dagen til at øve planen, så man også sikrer sig, at den er opdateret. Det hele gøres under mottoet: ”Et lille beredskab er bedre end slet intet”.

Undersøg jeres beredskabsplan

ODM’s Forvalternetværk og Samlingsnetværk står bag initiativet og vil gerne opfordre museerne til at bruge lidt tid på den årlige dag til at arbejde med beredskabsplanen og f.eks. undersøge:

  • Risikofaktorer: Kend alle museets risici såsom brand, vand, tyveri, storm osv.
  • Risikovurdering: Har museet adresseret de afdækkede risici og overført dem til det forbyggende arbejde og beredskabsplanen?
  • Værdiredning: Er værdiredningsplanen ajourført? Har I opdateret lister og sikkerhedsfoto af museets genstande – såvel dem i udstillingen som dem på magasin?
  • Aftaler:  Har I haft det lokale redningsberedskab på besøg? Er der truffet aftaler med andre partnere (skadeservice, konserveringsværksted, lagerplads, fryserplads m.m.), og har de været på besøg?

Følg med her på siden for at få flere gode råd til beredskabsdagen og blive inspireret af, hvad andre museer vil bruge dagen på.

Skabelon til beredskabsplan

Det er alle museers fornemmeste opgave at sikre bevaringen af genstande, kunstværker, bøger og arkivalier fra fortiden. I dagligdagen går det rigtigt godt, men museerne skal også være i stand til at yde beskyttelse i uheldssituationer. Derfor skal sikringssystemerne være på plads.

Beredskabsplanen er i den forbindelse et helt centralt dokument for museernes sikring. Her kan museets medarbejdere finde alle de vigtigste instrukser og oplysninger, som er nødvendige at have ved hånden i krisesituation som f.eks. brand, vandskade, storm eller røveri.
ODM tilbyder en skabelon til en beredskabsplan. Skabelonen er udviklet gennem de sidste 20 år i første omgang af Birger Kærby fra Dansk Brandteknisk Institut og siden modificeret af Claus Friis, sikringschef på Det Kongelige Bibliotek.

Skabelonen til beredskabsplanen bygger på eksempler. Den er ikke nødvendigvis fyldestgørende for den enkelte institution, men er et godt sted at starte, hvis man kan nøjes med en relativt enkelt plan, der rummer de mest almindelige instrukser og oplysninger. Beredskabsplan-skabelonen er ikke institutionsspecifik, og museet skal derfor tilpasse indholdet til de faktiske forhold på stedet.

Download skabelonen her

Hvad andre vil bruge Museernes Beredskabsdag til: 

Konservator Gitte Sørig Thomsen præsenterer planerne for at teste forskellige brandtæpper som et led i videreudviklingen af Den Gamle Bys værdiredningsplaner.

Museum Østjyllands beredskabsgruppe arbejder blandt andet med værdiredningsplanlægning. De vigtigste genstandes placering i udstillingen registreres, og der laves noter om, hvordan de pågældende genstande skal sikres eller evakueres i tilfælde af brand, vandskade eller anden hændelse. (Video: Museum Østjylland)

Museum Sønderjyllands samlingsberedskab kigger risikovurderinger igennem og planlægger forbedringer med museets håndværkere.

Museumstekniker Peter Hurtigkarl fra Vendsyssel Historiske Museum og Arkiv har fået opsat et aflåseligt skab til opbevaring af orienteringsplaner over museet, som brandvæsnet kan benytte i tilfælde af brand eller anden nødsituation. Planerne opbevares lige under ABA-anlægget og aflåses med specialnøgle. Som en ekstra finesse har Peter fremstillet et lille praktisk klapbord, hvor man kan lægge mappen og finde de relevante planer på en sikker måde i en presset situation. Bordet klappes ind mod væggen, når det ikke er i brug. (Foto: Bevaringscenter Nord.)

På Museum Østjylland gennemgås værdiredningsplanen. De vigtigste genstandes placering i udstillingen registreres, og der laves noter om, hvordan de pågældende genstande skal sikres eller evakueres i tilfælde af brand, vandskade eller anden hændelse. (Foto: Museum Østjylland)

På Museum Sønderjylland har deres samlingsberedskab tidligere lavet ca. 160 risikovurderinger for alle rum i museet hvor der opbevares museumsgenstande. Nu sorteres der pt mest relevante risikovurderinger ud for primært udstillingsrum.
Der er valgt at fokusere på gennemgående problemer for flere rum og på en række forbedringer, museets håndværkerenhed og samlingsberedskab forholdsvis nemt kan foretage, for at få et første hurtigt løft over en bred kam af det præventive beredskab. Især risikofaktorer som brand, mekanisk nedbrydning og forkert relativ luftfugtighed vil blive omdrejningspunkt for det kommende arbejde. Beredskabsniveauet for museets mange magasinrum er under forbedring på anden vis via nedpakning og udflytning til det nye fællesmagasin som vil stå klar om et par år. (Foto: Museum Sønderjylland.)

Publiceret:
29/04/2019