Museernes besøgstal for 2016 offentliggjort

Danmarks Statistik har nu offentliggjort de nyeste tal for besøgende på danske museer. Danmarks Statistik har benyttet en ny metode til opgørelsen, og tallene for 2016 og 2015 samt tidligere år er derfor vanskeligt sammenlignelige. Med den valgte opgørelsesmetode kan det dog konstateres, at der var imponerende mere end 15 mio. besøgende på de museer, der nu indgår i statistikken. Det er lavere end i 2015, men tallet fremkommer altså også ud fra vidt forskellig metodik, hvor en række institutioner antageligt ikke længere er med.
 
Direktør i Organisation Danske Museer Nils M. Jensen udtaler: "Statistik er vanskelig  og nemmere bliver det ikke med en ændret statistik, hvor en række museer og museumslignende institutioner nu sandsynligvis ikke mere er med. På sigt vil det antageligt give bedre statistik, på det simple parameter som besøgstallet i virkeligheden er. Lige netop valide, sammenlignelige og fortolkede tal er det, vi ønsker, når vi plæderer for at lave et kulturens analyseinstitut. Det vil give mulighed for at gå bag tallene, kæde dem sammen med for eksempel geografiske og demografiske data og give tallene reel udsagnskraft om museernes rolle i samfundet."
 
Se hele statistikken på Danmarks Statistiks hjemmeside
 
 
 
Publiceret:
26/04/2017