Museernes momssag på finansloven

Regeringen har fremlagt sit forslag til finanslov 2017, og der er sat 3,4 millioner kroner af til kompensation for moms i forbindelse med museernes køb af konserveringsydelser. Dermed ser det ud til, at hullet i museumsloven fra 2013 kan lukkes.

Efter møder med minister, Folketingets Kulturudvalg og et § 20-spørgsmål er én af museernes og konserveringscentrenes største udfordringer blevet løst. ODM erfarer nemlig, at der i den nye finanslov er afsat 3,4 millioner kroner til kompensation for tab af moms på konserveringsydelserne. ODM’s samlede bestyrelse har længe arbejdet hårdt på en løsning, og en overgang så det ud som om, det arbejde havde været forgæves. Men når alle gode viljer samles, kan der flyttes bjerge. 

"I ODM ser vi med tilfredshed på, at der endelig er kommet en løsning på momsproblematikken. Der er al mulig grund til at takke de involverede politikere for denne helt nødvendige håndsrækning," siger Frank A. Rasmussen, formand i ODM.

Se tidligere omtale af sagen

Publiceret:
30/08/2016