Museumsaftalen – Copydan AVU-medier

Slots- og Kulturstyrelsen har i samarbejde med Copydan AVU-medier indgået en aftale på museernes vegne. Aftalen hedder Museumsaftalen og gør det muligt at bruge tv, kort- og dokumentarfilm, radio, baggrundsmusik og meget andet indhold i udstillingerne. Ikke-statsanerkendte museer har samme muligheder for at bruge av-indhold i udstillinger m.v. De skal dog indgå en aftale direkte med AVU-medier.

Læs mere om museumsaftalen her

Publiceret:
09/04/2019