Museumschefer debatterer kulturøkonomi

På det årlige chefnetværksmøde i Korsør deltog 65 museumschefer. Temaet ”Museernes nye samarbejder” blev belyst ud fra en række museumsfaglige, politiske og ledelsesmæssige aspekter. Udgangspunktet var oplæg fra centrale debattører, blandt dem kulturdebattør og museumsbestyrelsesformand Christian Have, teaterdirektør Kasper Wilton, Dansk Folkepartis skole- og kulturordfører Alex Ahrendtsen samt indlæg fra kredsen af museumschefer.

Kulturøkonomi
Hoveddebatten på selve chefmødet var kulturøkonomi under pres og de stigende udfordringer med at skabe nye relationer og ”markedsgøre” museerne. En proces der kan give en række ledelsesudfordringer både over for opdraggiver og personale og også udfordrer museernes egenart og integritet. En af ideerne fra mødet er at arbejde med kulturøkonomi i form af at skabe et ”væksthus” ved at skele til erhvervslivets måde at dele viden og indsigt i et merkantilt udviklingsperspektiv.

Fordelingsdiskussion
Den realpolitiske debat var centreret om Dansk Folkepartis ønske om at skabe gennemsigtighed i statstilskudstildelingen til museerne på tværs af landet. Kulturordfører Alex Ahrendtsen meddelte ud fra en værdipolitisk tilgang, at hans parti vil søge at tildele de statslige midler mere retfærdigt, dog med afsæt i at kulturhistoriske museer skal prioriteres økonomisk højere, end hvad Ahrendtsen kalder "moderne kunstmuseer", at der skal være fokus på besøgstal som delparameter i tilskudstildelingen og at der skal flyttes midler fra Københavnsområdet til andre dele af landet. Udsagn der gav anledning til en livlig debat. Blandt museumschefernes hovedsynspunkter var, at modellen som et rent ”nulsumsspil” forekommer uambitiøst. Den vil bestemt ikke give bedre museer, modellen er bureaukratisk og uigennemsigtig, det forekommer helt tilfældigt ”smagsdommeragtigt" uden faglig baggrund.

Analyse søges
ODM vil fortsat anbefale, at der udarbejdes en analyse af området, ikke blot en økonomisk analyse, men også en faglig analyse. Statens tilskud til museumsdrift i hele landet er bestemt ikke stort, godt 1/3 af de statsanerkendte museer modtager således minimumstilskuddet på 1 mio. kroner og de statslige krav og ønsker er mange. Der bør derfor skabes økonomi til en incitamentmodel, hvor staten støtter op om valgte prioriteringer gerne med udgangspunkt i nytænkte ambitiøse ideer og planer.

I forlængelse af chefnetværksmødet afholdte Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske Museum det årlige såkaldte hovedmuseumsmøde, hvor centrale problemstillinger i relationen mellem hovedmuseerne og øvrige museer blev sat til debat.

Erlend Høyersten, direktør ARoS, gav indspark til at komme ind i kampen om midlerne og ikke forvente, at de alene kommer fra offentlig kulturstøtte.

Publiceret:
28/01/2016