Museumsforeningernes nye landsformand vil udbygge relation til ODM

Den nye formand for Sammenslutningen af Museumsforeninger i Danmark, SAMMUS, er John Holmer fra Museumsforening Sydsjælland og Møn. Han blev valgt på sammenslutningens årsmøde i marts på Moesgaard, og afløser Jens Olufsen fra Ringkøbing Museumsforening, der har haft formandsposten i 12 år.

På linje med Jens Olufsen vil John Holmer fastholde både indenlandske og udenlandske relationer. I pressemeddelelsen om formandsskiftet siger han, at SAMMUS vil fastholde og udbygge det tætte samarbejde med ODM. Sammenslutningen har siden 2013 være indskrevet i museumsloven, da det lykkedes at få politikerne til at se museumsvennernes store betydning for de danske museer. Det betyder, at formanden i SAMMUS har en fast plads i Det Strategiske Panel. SAMMUS tæller i dag 72 foreninger med over 35.000 medlemmer.

Publiceret:
20/04/2015