Museumsmidler er for museer

”Flere ansøgere til puljen vil betyde mindre tilsagn til det enkelte museum, og museerne har god brug for disse udviklingsmidler,” siger kulturminister Bertel Haarder og afviser en anmodning fra Foreningen af Kunsthaller i Danmark om at få del i museernes strategiske puljemidler. Som tidligere nævnt i ODM nyt har kunsthallerne ønsket samme mulighed som museerne til at søge denne pulje i Slots- og Kulturstyrelsen. I et svar til Folketingets Kulturudvalg forklarer kulturministeren afvisningen med, at der reelt kun er én pulje, nemlig den strategiske udviklingspulje på museumsområdet.

Markant færre midler

Endvidere uddyber han, at puljen, som tidligere har været på 25 mio. kroner, her fra i år og fremover er reduceret til ca. 16 mio. kroner, hvilket bevirker at der med de øvrige udviklingsopgaver som skal finansieres fra puljen, nu kun er 6,2 mio. kroner tilbage til reelle ansøgninger, hvor der forrige år reelt var 21,8 mio. kroner. Den markante beskæring skyldes som bekendt regeringens udskældte omfordelingsplan. Bertel Haarder afviser i sit svar til Kulturudvalget at lade museumsmidlerne gå til andre end museer. Som han siger: ”I denne situation mener jeg ikke, at det vil være en god idé at udvide ansøgerfeltet ved at tage kunsthallerne med”.

ODM er selvklart af samme mening som kulturministeren. Det giver ingen mening at lade meget få puljemidler, der i øvrigt ofte søges til at understøtte lovbundne opgaver på de statsanerkendte museer, dele med en betrængt kreds af kunsthaller. Ideen er ganske enkelt et forsøg på en let løsning, uigennemtænkt og ikke medvirkende til at skabe bedre og tættere samarbejde mellem netop museerne og kunsthallerne – som ellers er ODM’s politik. 

Publiceret:
19/05/2016