Museumsønsker til årets sommerpakke

Månedsvis med restriktioner og krav har sat sine spor, og museernes besøgstal er lige nu kritisk lave. Men nu er det snart sommer, flere har fået det første vaccinestik, og politikerne forhandler om en sommerpakke, som skal komme det nødstedte kulturliv til hjælp.

Museerne har ikke brug for flere aktivitetspuljer, vi har brug for flere gæster. Her er museernes konkrete forslag:

  • En model som i 2020 med tilskud til nedsat entré – eventuelt fordelt ud på en længere periode og evt. justeret procentsats for refusion
  • En underskudsgaranti for initiativer i 2021, såfremt man kan bevise, at det er grundet covid-19.
  • En omstillingspulje for kulturinstitutioner, som kan sikre risikovillig kapital til nye forretningsmodeller. Dette kan især gavne de museer, som normalt baserer en væsentlig del af omsætningen på turister. 
  • Nødpuljen bør genoprettes. Museerne og flere andre kulturinstitutioner ser ind i en overordentlig usikker og svær sæson – ikke mindst de aktiviteter og institutioner, der har mange turister, vil stadig i sommeren 2021 lide betydelige tab. Der bør findes midler til at hjælpe de hårdest ramte ved årets udgang – eller når der opstår likviditetsproblemer i efteråret.

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

Publiceret:
02/06/2021