Museumspuljer kan søges

Slots- og Kultursstyrelsen har i år fem museumspuljer, som statslige og statsanerkendte museer kan søge. Alle puljer er åbne.

Museumspuljer kan søges til:

  • Erhvervelser. Støtter væsentlige erhvervelser af genstande, værker eller præparater til museernes samlinger. Søges løbende og senest 5. december.
  • Samlingsvaretagelse: Bevaringsforhold, kvalitet og bevaringstilstand samt tilgængelighed via centrale registre. Søges løbende og senest 14. september.
  • Styrkelse af forskningskompetence – anden opkvalificering: Styrke forskerkompetencerne ved statslige og statsanerkendte museer. Ansøgningsfrist 14. september.
  • Styrkelse af museernes relevans for nye brugergrupper: Udvikling af ny viden, nye metoder og nye formidlings- og samarbejdsformater. Ansøgningsfrist 5. oktober.
  • Kvalitative undersøgelser af nye brugergrupper: Viden om nye brugergrupper for at udvikle formidling og aktualitet for flere. Ansøgningsfrist 5. oktober.

Læs mere og søg puljerne her

Publiceret:
25/05/2022