National brugerundersøgelse: Museernes brugere er tilfredse – og ligner sig selv

Den nationale brugerundersøgelse fra Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) er netop landet, og den indeholder også i år interessante perspektiver og stof til eftertanke. Data er fra 2019.

Glade brugere og imødekommende ansatte
Først og fremmest er det glædeligt, at museerne fortsat har yderst tilfredse brugere. På en skala fra 1-10 vurderer brugerne museumsoplevelsen til 8,6 – samme høje niveau som året før.
Museernes kerneydelser vurderes også højt. Udstillinger, som er det parameter, der har størst sammenhæng med vurderingen af den samlede museumsoplevelse, vurderes til 8,6. Og i top ligger medarbejdernes imødekommenhed og venlighed med en vurdering på hele 9,4.

De samme typiske brugere – men hvem er ikke-brugerne?
Den typiske museumsgænger er, helt som sidste år, kvinde, 50+ og med videregående uddannelse. Der vil dog givetvis være en del variationer afhængig af det enkelte museum – og den enkelte udstilling. Man skal også her huske, at undersøgelsen ikke nødvendigvis er repræsentativ, da resultaterne afhænger af, hvem der tager sig tiden til at besvare spørgeskemaet på besøgsstederne. Fx viste en undersøgelse af museernes ikke-brugere fra SLKS udgivet i 2018, at næsten 50 % af danskerne besøger et museum årligt – og at der blandt ikke-brugerne, som aldrig går på museum, faktisk er lige mange mænd og kvinder.

Der er dog ingen tvivl om, at undersøgelsen afspejler en reel tendens, ikke mindst hvad angår brugernes uddannelsesniveau: 73 % af museumsbrugerne oplyser at have en videregående uddannelse – tilsvarende andel i befolkningen er 33 %.

At tiltrække brugergrupper, som ikke i forvejen er museumsvante eller for den sags skyld interesserede, kræver en omfattende og bekostelig indsats på flere felter, både i forhold til aktivitet, proces, formidling og markedsføring. Samtidig er der en tendens til, at finansiering til den type af indsatser hentes i projektmidler – og det betyder, at indsatsen ofte slutter med projektet og derfor ikke bliver en integreret og bæredygtig del af museets virksomhed.

Vil coronakrisen ændre brugermønstre?
Under coronakrisen har mange museer været hurtige til at udvikle nye tilbud, både digitalt og i det fysiske rum. Samtidig har krisen medført en række benspænd i form af restriktioner og foranstaltninger for både museernes ansatte og brugerne ift. hygiejne og afstand. Det bliver derfor interessant at følge, hvorvidt og hvordan alt dette vil give sig udslag i brugermønstrene, når rapporten udkommer næste år.

Læs hele brugerundersøgelsen her

 

Publiceret:
03/07/2020