National og internationalt fokus på copyright

ODM arbejder for at sikre museer bedre vilkår i alle aspekter omkring copyright. Sidste år lykkedes det at medvirke til en aftale i Danmark med rettighedshavere af copyright på det audiovisuelle område. Der foregår også løbende politiske diskussioner om, hvor vidt det er nyttigt, at nonprofit kulturarvsinstitutioner skal afse midler til rettigheder, når formålet alene er formidling af vores fælles kulturarv. Det er en svær debat med mange synspunkter og mange parter, der lever af de mange midler, der er i spil.

Da forhold angående copyright givet vis på sigt vil blive afklaret i EU-regi, er ODM også aktiv på europæisk plan. ODM deltager således i Network of European Museums Organisations (NEMO) arbejdsgruppe på området. NEMO er netop nu i færd med at skabe et europæisk overblik over forholdene, der overalt i europæiske museumskredse betegnes som komplicerede, fordyrende og grundlæggende til hinder for formidling af kulturarven. At skabe et sådant overblik tager udgangspunkt i et (lidt for) omfattende elektronisk spørgeskema. Vi håber dog, at der er museer, der vil afsætte de ca. 30 minutter, det tager at besvare spørgeskemaet, der skal besvares senest 15. maj. .

Se tidligere omtale af copyright side 8 i Årsberetning 2013

Publiceret:
20/04/2015