National strategi om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling gennem uddannelse og folkeoplysning

Ifølge RCE-Denmark (Regional Centre of Expertise) mangler Danmark en national strategi til at forstærke indsatsen for FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling gennem uddannelse og folkeoplysning. ODM støtter op om initiativet – og er medunderskriver af en opfordring til, at Folketingets partier husker, at uddannelse og folkeoplysning i bredeste perspektiv er overordentligt vigtigt.

Læs mere her

Publiceret:
29/08/2019