Nordisk Ministerråd-rapport: Tal er vigtige for udvikling af kulturpolitik

Stockholm topper listen over besøgstal for museerne i de nordiske hovedstæder. Næsten 10 mio. besøger årligt de 51 museer i den svenske hovedstad. København er nummer tre med knap tre mio. besøgende på byens 24 museer, mens Oslo indtager andenpladsen med små 5 mio. besøgende på hovedstadens 23 museer. De tre hovedstæder er også de tre byer i Norden, der har flest museer. Det viser rapporten State of The Nordic Region 2018, som Nordisk Ministerråd offentliggjorde for nyligt. Rapporten indeholder en unik samling af sammenlignelige data og kort over økonomi, migration, beskæftigelse, uddannelse, energi og tilgængelighed i alle de nordiske lande – på regionalt niveau.

Nyt kapitel med kulturtal 
I år rummer rapporten, som er udkommet hvert andet år siden 1981, for første gang sammenlignelige data for tre områder indenfor kultursektoren i Norden. Rapportens 14. kapitel, som statistikere fra det nyoprettede Kulturanalys Norden står bag, kortlægger hvor og i et hvilket omfang befolkningen i Norden bruger museer, biografer og biblioteker.  

At rapporten kun leverer tal for disse tre kulturområder, skyldes manglende sammenlignelige data for andre dele af kultursektoren.Ambitionen er fremover at sammenligne statsligt støttede kulturtilbud med kommercielle kulturtilbud og indhente tal på eksempelvis spillesteder, radiostationer, teatre og således få et mere mangfoldigt og dækkende overblik over kulturudbud og -brug i Norden.

Vidensgrundlag for udvikling af kulturpolitik
Formålet med rapporten er bl.a. at give politikere og beslutningstagere et ordentligt vidensgrundlag at handle og prioritere ud fra og samtidig kortlægge, om der er social ulighed og barrierer for deltagelse i kulturtilbud rundt om i regionen.

”Analysen kan hjælpe os til at se, hvad vi kan lære af hinanden, den kan befrugte samarbejde og give ideer til udvikling af kulturpolitik i det enkelte lande og ned på lokalniveau,” siger Nordisk Ministerråds generalsekretær, Dagfinn Høybroten, til Politiken.

Forskellige opgørelser af besøgstal
Ved præsentationen af besøgstallene til museerne refererer Kulturanalys Nordens statistikere desuden til den debat, som opgørelsen af museernes besøgstal rejser flere steder i Norden. Forfatterne påpeger, at debatten om opgørelsen af besøgstallene afspejler opfattelsen af museets rolle i samfundet: Er museet hovedsageligt et udstillingssted, eller er det et kulturelt mødested, som er åbent og tilgængeligt for alle? Ifølge rapporten opgøres besøgstal oftest enten som besøg på museets uden- og indendørs arealer, herunder både udstillinger, restauranter, butikker, toiletter eller alene som besøg på de faktiske udstillinger. 

Publiceret:
13/02/2018