Norges regering lancerer strategi for kultur og turisme

Det er ODM's målsætning at gøre opmærksom på, at museer er en væsentlig vækstdriver for udvikling af god og bæredygtig turisme. Danmarks museer samt kultur- og naturlandskaber er simpelthen ”reason to go”. Et synspunkt, der ofte overdøves af stærke spillere fra overnatnings-, transport- og restaurationsbranchen, når turistpolitikken og rammevilkår fastlægges, og midler til turistfremme uddeles.

Anderledes ser det ud i Norge. Her har regeringen lanceret en strategi for kultur og turisme for at få flere til at få øje på Norge som en kulturnation. I strategien præsenteres fire prioriteringsområder: Samspil mellem kultur og turisme, kundskab og ekspertise, kulturelle rejseoplevelser og profilering af Norge som kulturnation. Strategien vækker misundelse. For i Norge har man altså indset, at kulturlivet, museerne, skal placeres helt centralt i turismepolitikken, hvis bæredygtig vækst skal fastholdes og udvikles.

Læs mere om strategien her

Publiceret:
05/09/2019