Ny ansøgningsrunde til VELUX FONDENs museumsprogram

VELUX FONDEN inviterer igen til at indsende idéer til projekter, der kan styrke forskning og udvikle formidling på de danske museer. Der er denne gang afsat ca. 15 mio. kr.

VELUX FONDENs museumsprogram støtter projekter, ”der styrker samarbejdet mellem museernes forskere og formidlere og universiteternes humanvidenskabelige forskere samt bidrager til, at forskningsfunderet viden formidles til den bredere offentlighed gennem engagerede, gennemslagskraftige formidlingsformer på det moderne publikums præmisser”.

Senest har fonden i samarbejde med ODM i foråret gennemført netværksmøder med deltagelse fra alle tidligere bevilgede projekter. Fokus var at opsamle erfaringer vedr. samarbejdet mellem universiteter og museer, som vil indgå i fondens strategiarbejde i efteråret 2019 og blive brugt i arbejdet med museumsprogrammets opslag i 2020.

Læs mere om museumsprogrammet her

Publiceret:
08/08/2019