Ny brugerundersøgelse: Unge museumsgæster er mere tilfredse

Årets netop udsendte Nationale Brugerundersøgelse fra Slots- og Kulturstyrelsen viser, at museerne fasholder det flotte, høje niveau af tilfredshed. Samtidig viser den, at de unge brugere, som nok er de mest kritiske, også er blevet mere tilfredse med museernes tilbud gennem de sidste ti år. Det er et virkelig godt resultat, at de unge brugeres tilfredshed er vokset fra 7,1 i 2010 til 8,2 i 2021 på en skala fra 1-10. Det er en meget markant fremgang, der viser at museernes store indsats for at tiltrække nye brugere faktisk virker. At de unge brugere stadig er kritiske, viser sig i deres kommentarer: De vil gerne aktiveres endnu mere og samtidig have plads til mere refleksion. Og det skal museerne selvfølgelig arbejde for at imødekomme.

ODM’s forperson Claus Kjeld Jensen siger:

”Generelt er undersøgelsen igen et kæmpe skulderklap til museerne for deres målrettede indsats for deres gæster. At de unge brugeres tilfredshed er vokset fra 7.1 til 8.4 på ti år er regulært fantastisk! De er suverænt den mest kritiske brugergruppe museerne har, og de har stadig masser af ideer til forbedringer på museerne. Det er fremragende! Både at de er mere og mere glade for museerne og at de stadig stiller sig kritiske an. Det giver håb for de kommende generationer: Kritiske museumsgæster med ideer til forbedringer. Det bliver godt!”

Læs hele undersøgelsen her

Publiceret:
17/06/2022