Ny EU-pulje – funding til innovativ formidling

Europa-Kommissionen har netop lanceret en ny funding-mulighed: "Bridging Culture and Audiovisual content through digital". Den er relevant at se på for museer, der eksempelvis arbejder med innovative, digitale eller tværsektorielle formidlingsstrategier.

Der kan søges om støtte til projekter, der

  • involverer nye former for kreativitet på tværs af kulturelle og kreative sektorer, herunder audiovisuelle, ved brug af innovative teknologier – inklusiv virtual reality
  • fremmer innovative tværfaglige strategier og værktøjer til at lette adgangen, distributionen, promoveringen og/eller den økonomiske omsætning for kultur og kreativitet

Det er en forudsætning for at søge, at et partnerskab på mindst tre institutioner / organisationer fra tre forskellige lande er involveret i projektet.

Deadline: Den 14. maj 2020.

Mere om puljen

Der er afsat 1.715.000 mio. euro til ansøgningsrunden, som kan søges af alle former for virksomheder, institutioner, eller organisationer.

Der kan ansøges om op til 300.000 euro per projekt, hvoraf projektstøtten kan dække maksimum 60%. De resterende 40% af projektsummen skal findes ved egen – eller anden – finansiering (medarbejderlønninger kan eksempelvis medtages som egenfinansiering).

Selve ansøgningssiden ligger her. Her findes yderligere information, alle relevante dokumenter, og her kan man også søge om partnere, hvis et partnerskab ikke allerede er på plads.

Spørgsmål til ansøgningspuljen? Skriv til Creative Europe Desk DK, som rådgiver om Europa-Kommissionens mange forskellige kulturstøttemuligheder.

Hent guidelines i pdf format her
 

Publiceret:
27/01/2020