Ny fase i sagen om de rente- og afdragsfrie lån fra Arbejdsmarkedets Feriefond (AFF)

Sagen har verseret i 3 år. Nu er der imidlertid nye toner. ODM er netop blevet inviteret til møde med den nye beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard (S). Ministeren skriver bl.a. i invitationen: ”Jeg har stor forståelse for, at der for en lang række museers vedkommende er et presserende behov for en afklaring af, hvordan AFF’s låneportefølje skal håndteres. [….] Jeg vil gerne forsikre dig om, at det er en sag, der har høj prioritet både for mig og for Beskæftigelsesministeriet, og jeg vil i den forbindelse gerne høre jeres input i sagen.”

I en sådan samtale vil det fremgå fra ODM, at den tidligere S-ledede regering i 2014/2015 lavede en stor fejl i at tage midler fra AFF til statsbudgettet – og derefter ændre AFF’s vedtægter, så det, der tidligere blev betragtet som donationer, nu pludseligt skulle tilbagebetales fra institutioner, der ofte er helt uden mulighed herfor. Løsningen er enkel: Den oprindelige aftale med lånene til de 30 attraktioner skal opretholdes – og museerne holdes skadesløse. Enten i form af en fortsættelse af låneforholdet på ubestemt tid – eller en mortificering af låneanmodningen – præcist som man var blevet det lovet.

Læs også tidligere nyheder

Publiceret:
29/08/2019