Ny midler til forskning i kunst

Ny Carlsbergfondet opslår for første gang et antal stipendier til individuel forskningsstøtte inden for fondets virkefelt. Der kan søges om støtte til konkrete forskningsprojekter, og de ansatte tituleres Ny Carlsbergfond-stipendiater. Ordningen om forskningsstøtte, som forventes videreført fremover med årlige opslag.

Professor, dr.phil. Morten Kyndrup fortæller, ”Vi ved, at mange vigtige kunstvidenskabelige forskningsopgaver aldrig bliver udført, simpelthen fordi vore kolleger ikke har mulighed for at få den fornødne tid og ro til fordybelse og koncentration. Ny Carlsbergfondet har jo i forvejen søsat både en ph.d.- og en post.doc-ordning, specielt rettet imod de yngre forskere, og med særligt henblik på at styrke forskningsudvekslingen mellem museer og universiteter. Vi håber med den nye ordning også at kunne tilgodese de mere modne kollegers individuelle forskningsmuligheder. Men forskere i alle aldre kan selvfølgelig søge. Projekterne bliver alene udvalgt efter deres kvalitet efter fagfællevurdering”.
Ny Carlsbergfondet påbegyndte et ph.d.-program i 2010-2012. Som opfølgning på det iværksatte fondet et post.doc-program med opslag i 2014, 2015 og den sidste runde kommer her i efteråret 2016.

læs mere

Publiceret:
30/08/2016