Ny pulje skal støtte museer, der er særligt hårdt ramt grundet corona-epidemien

Puljen giver mulighed for at søge et ekstraordinært driftstilskud og er relevant for statsanerkendte museer og Videnspædagogiske aktivitscentre, som forventer driftsunderskud i 2021 som følge af et markant fald i indtægter i 2021. Puljen er på 10 mio. kr. og ansøgningsfristen er onsdag den 24. november 2021.

Støtte fra puljen er betinget af, at driftsunderskuddet for 2021 kan tilskrives fald i følgende indtægtstyper:

  • Entréindtægter
  • Indtægter i forbindelse med publikumsrettede begivenheder, der knytter sig til institutionens varige eller regelmæssigt tilbagevendende aktiviteter, eksempelvis koncerter, udstillinger, foredrag, omvisninger mv.
  • Indtægter fra kulturinstitutionens café og/eller butik, som indgår i ansøgers årsregnskab (under samme CVR-nummer).

Driftsunderskud, der ikke kan henføres til fald i entréindtægter eller andre publikumsrettede indtægter i 2021, støttes ikke.

Puljen er målrettet kulturinstitutioner med faste attraktioner, og henvender sig ud over museer også til kunsthaller og zoologiske anlæg.

Bemærk: Hvis der ved puljens ansøgningsfrist er ansøgt for et samlet beløb, der overstiger puljens størrelse, fordeles midlerne forholdsmæssigt mellem de ansøgninger, der kan imødekommes.

Læs mere og ansøg her

 

Tidligere nyheder om emnet:
Andre nyheder og udmeldinger fra ODM om museer og corona

Publiceret:
08/11/2021