Ny stærk bestyrelse i ODM

Ved ODMs ordinære Generalforsamling den 19. august blev to nye bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter valgt med applaus.

I ODMs bestyrelse indtræder således:

  • Julie Rokkjær Birch, Museumsdirektør, Kvindemuseet
  • Lise Pennington, Overinspektør, ARoS
  • Anne Lisbeth Lund, Direktør, J.F. Willumsen Museet (suppleant)
  • Julie K. L. Bouchet, Leder, Brorfelde Observatoriet (suppleant)

Den nye bestyrelse konsoliderer sig ved bestyrelsesseminar den 1.-2. oktober 2020.

God debat om museerne og ODMs virke
Corona, lukning, genåbning, restriktioner, turisme, hjælpepakker, besøgstal, forretningsmodeller, økonomi, fremtid, fællesskab. Emnerne var store og holdningerne var både konstruktive og stærke, da ODM i forlængelse af Generalforsamlingen bød de fremmødte museumsledere op til debat og diskussion. 

De mange gode indspark bliver blandt andet sat i spil, når den nye bestyrelse konsoliderer sig til oktober.

Læs mere her:
Årsberetning 2019 og referat fra Generalforsamling 2020

Publiceret:
10/09/2020