Ny stor fondsbevilling til Museernes Grønne Akademi: Målet er bæredygtig klimastyring på museer

En ny bevilling fra Augustinus Fonden på 2,8 mio. kr. til ODM’s Museernes Grønne Akademi sikrer 10 danske museers deltagelse i et stort internationalt projekt: “Getting Climate Control under Control”. Projektet, som ledes af hollandsk baserede Ki Futures, arbejder for bæredygtig klimastyring på museer. De danske museer får selskab af museer fra USA, Canada og Europa, som alle skal være med til at vise en grønnere vej for hele museumsverdenen.

En af de danske deltagere er Museum Odense:

”Vi kan se et stort potentiale i at spare på vores energiforbrug og dermed reducere vores CO2-udledninger. Vi kan gøre noget alene, men endnu mere sammen med andre museer, og med projektet kan vi få en dokumentation, der gør, at vi tør noget mere, siger Jens Toftgaard, udviklingschef for H. C. Andersens Hus og Carl Nielsens Museum, Museum Odense. 

En anden dansk deltager er Louisiana:

“Vi har et tæt samarbejde med en lang række internationale museer, og vi ser en bred opbakning til at arbejde henimod låneaftaler, der gør det muligt at mindske energiforbruget og dermed CO2-udledningerne. Mulighederne for at ændre kravene til klimastyring er et af hovedområderne, der diskuteres. Der er også fokus på at mindske rejseaktiviteterne i forbindelse med transporterne og at optimere selve transportløsningerne. Ny viden og gensidig tillid er afgørende for at gøre fremskridt, og Louisiana ser frem til at være med i projektet”, siger Anette Hansen, Drifts- og sikkerhedschef, Louisiana.

Fra Danmark deltager foruden Museum Odense og Louisiana: Statens Museum for Kunst, ARoS, Glyptoteket, Museum Sydøstdanmark, Det Grønne Museum, Skagens Kunstmuseum og Den Hirschsprungske Samling.

Danske museer går forrest i den grønne omstilling

At bevare, udstille og transportere kunstværker og museumsgenstande kræver en skarp og ofte også energikrævende klimastyring i magasiner, lokaler og transportmidler. Med deltagelsen i projektet går de danske museer forrest i indsatsen for en bæredygtig opdatering af museernes standarder for klimastyring og låneaftaler – i et internationalt perspektiv. Ki Futures-programmet arbejder med krydsfelterne mellem bygningsdrift, udstillingsproduktion, låneaftaler og ikke mindst bevaring. 

”Det er helt klart en af projektets styrker; at selvom det kan lyde som en rent teknisk opgave at skrue på klimastyringen, vil forandringerne involvere mange faggrupper. Bæredygtighed har konsekvenser for måden, vi alle udøver vores fagligheder”, fortæller projektleder for Museernes Grønne Akademi, Birgitte Kehler Holst. 

Projektet sikrer data og dokumentation

Museerne skal i løbet af de næste to år arbejde med at nedbringe energiforbruget på udvalgte lokationer, og som en del af projektet tilbydes museerne dataloggere og software til tilstandsrapportering og monitorering, så lokaler, værker og genstande kan overvåges minutiøst i løbet af projektperioden. 

Museerne skal, som resten af samfundet, omstilles til en grøn og bæredygtig fremtid. Det er udgangspunktet for Museernes Grønne Akademi:

”Vi ved, at der allerede er mangel på grøn energi. Så hvis vi skal overholde målsætningerne i Parisaftalen om at holde de globale temperaturstigninger under 1,5 grader, er det helt afgørende, at alle nedbringer deres energiforbrug. En mere bæredygtig klimastyring er samtidig en oplagt og effektiv måde at mindske museernes klimaaftryk på”, forklarer Birgitte Kehler Holst. 

50 museumsfolk var samlet i Odense til dansk kickoff på Ki Futures, hvor projektet blev livligt drøftet.

Samlet støtte på 8,6 mio. kr. 

Museernes Grønne Akademi blev etableret i efteråret 2022 af Organisationen Danske Museer, hvor Augustinus Fonden støttede etableringen med 5,8 mio. kroner. Med den nye bevilling støtter fonden Museernes Grønne Akademi med i alt 8,6 mio. kr. 

Den seneste bevilling skal også bruges til at udvikle et dansk kursusforløb for en bredere kreds af museer med afsæt i erfaringerne fra Ki Futures-programmet. Birgitte Kehler Holst er glad for, at museerne har valgt at prioritere at deltage i programmet:

”Med støtten fra Augustinus Fonden får vi nu mulighed for at vise – sort på hvidt – hvor stort reduktionspotentialet er for danske museer i forhold til energistyring og låneaftaler. Og vi kan med bevillingen sørge for, at hele den danske museumsbranche får gavn af erfaringerne”, slutter Birgitte Kehler Holst. 

Kontakt projektleder Birgitte Kehler Holst for mere information om programmet. 

Augustinus Fonden modtager fortsat ansøgninger fra museumssektoren om projekter med fokus på arbejdet med klimaaftryk og omstilling – læs mere her.

Læs mere: 

Publiceret:
26/05/2023